Hyppää sisältöön

Vertaistuutorointi

Vertaistuutori on tuutoreiden peruskoulutuksen käynyt uusien opiskelijoiden opastaja. Opastus alkaa jo pääsykokeista, ja se jatkuu opiskelun alkaessa ja edetessä. Vertaisohjauksen avulla uudet opiskelijat tutustuvat toisiinsa, oppilaitokseensa ja uuteen asuinympäristöönsä.

Yleensä tuutoreita on yksi kymmentä uutta opiskelijaa kohden, ja saman koulutuksen tuutorit työskentelevät ryhmänä tai pareittain. Vertaistuutorivuoden jälkeen on mahdollista jatkaa vastuutuutoriksi.

Kaikille tuutoreille yhteisiä velvollisuuksia ovat:

  • koulutuksiin osallistuminen (peruskoulutuksen I ja II osa ovat kaikille pakolliset). 
  • uusien opiskelijoiden tutustuttaminen opiskeluun HAMKissa. 
  • uusien opiskelijoiden ja henkilökunnan välisenä linkkinä toimiminen. 
  • uusien opiskelijoiden tukeminen ja toisiinsa tutustuttaminen ryhmän sisällä.  
  • Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan sekä jäsenyyden tuomien etujen esittely uusille opiskelijoille 
  • vapaa-ajan aktiviteettien järjestäminen oman aikataulun puitteissa (peli- ja saunaillat, juhlat yms. tapahtumat).   

Vertaistuutorointi on osa opintoja, eli siitä on mahdollista saada 3-5 opintopistettä. Opintopisteiden saaminen edellyttää tuutoriportfolion kirjoittamista.

Opintojen kuvaus:
YH00BM91 Vertaistuutorointi 3-5 op.

Opiskelija ymmärtää vertaisohjauksen- ja –tuen merkityksen ja roolin osana korkeakoulun ohjausjärjestelmää. Opiskelijalla on valmiudet toimia tuutorina HAMKissa ja ohjata uusia opintonsa aloittavia opiskelijoita. Tuutorina opiskelija edistää omia yhteisö- ja yhteistyötaitojaan sekä vahvistaa ohjaus- ja esimiestaitojaan. 

Tuutorointi koostuu tuutorikoulutuksista sekä toiminnasta tuutorina. Koulutusten avulla tuutori perehdytetään korkeakoulun ja opiskeluympäristön toimintaan. Koulutuksissa vahvistetaan tuutorin kykyä toimia vastuullisena ryhmänohjaajana sekä hänen valmiuksiaan kohdata ja toimia erilaisissa ohjaustilanteissa. Opiskelija toteuttaa tuutorointia omassa koulutuksessaan yhteistyössä myös muiden koulutusten tuutoreiden kanssa.  

Ryhdy vertaistuutoriksi! 

HAMKO kouluttaa joka vuosi noin 100 uutta vertaistuutoria. Tulemalla mukaan tuutoritoimintaan saat uusia kokemuksia, ystäviä, vapaa-ajan toimintaa ja opintopisteitä.

Tuutorikausi kestää yhden vuoden ja siitä on mahdollista saada 3-5 opintopistettä. Tuutoroinnissa karttuvat taidot ovat myös hyviä työelämätaitoja, joten tuutoroinnin päätyttyä haettava tuutoritodistus on oiva liite työhakemukseen. 

Uudet tuutorit valitaan joka syksy tuutorirekryn ja haastatteluiden kautta. Seuraa opiskelijakunnan tiedotusta ja lähde mukaan!  

Lisätietoja tuutoroinnista ja rekrystä saat omilta tuutoreiltasi, opinto-ohjaajaltasi ja HAMKOn ohjauksen ja opiskelukyvyn asiantuntijalta.

Liity jäseneksi!

Hei HAMKin opiskelija, liity oman opiskelijakuntasi jäseneksi! HAMKO on just sun edunvalvoja – ja jäsenyytesi merkki on virallinen opiskelijakortti tuhansine opiskelijaetuineen ympäri Suomen.

Liity jäseneksi Uusi jäsenyys