Hyppää sisältöön

Edustajistovaalit

Edustajisto on vuosittain vaaleilla valittava ylintä päätösvaltaa opiskelijakunnassa käyttävä toimielin.

Jokainen opiskelijakunnan jäsen voi asettua ehdolle edustajistoon, ja jokaisella jäsenellä on äänioikeus edustajistovaaleissa. Tätä oikeutta kannattaa käyttää! Lisäksi jokaisella jäsenellä on oikeus osallistua edustajiston kokouksiin.

Edustajiston tärkeimmät tehtävät

Edustajisto muodostaa kannan suuriin linjoihin, vahvistaa hallituksen valmistelemat asiakirjat ja päättää muun muassa opiskelijakunnan talouden ja toiminnan suuntaviivoista. Edustajisto nimeää opiskelijaedustajat ammattikorkeakoulun työryhmiin ja muihin toimielimiin sekä valitsee hallituksen.

Vaalit

Joka syksy edustajistovaaleissa valitaan 21 edustajiston jäsentä, joiden toimikausi on aina seuraava kalenterivuosi. Valitut edustajiston jäsenet valitsevat keskuudestaan edustajiston puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan. Ehdolle vaaleissa voivat asettua kaikki läsnä olevaksi ilmoittautuneet opiskelijat, jotka ovat maksaneet opiskelijakunnan jäsenmaksun.

Vaalien toimeenpanosta ja valvonnasta vastaa keskusvaalilautakunta. Keskusvaalilautakunta auttaa ja neuvoo niin äänioikeuteen ja äänestämiseen kuin myös ehdokkuuteen ja ehdolle asettumiseen liittyvissä asioissa. Keskusvaalilautakunta myös vahvistaa ja julkaisee vaalin tulokset äänestyksen päättymisen jälkeen.

Keskusvaalilautakunnan tavoittaa sähköpostitse osoitteesta tj@hamko.fi tai puhelimitse 0447221000.

Opiskelijakunnan vaaleja ohjaa vaaliohjesääntö (pdf aukeaa omaan ikkunaan).

Liity jäseneksi!

Hei HAMKin opiskelija, liity oman opiskelijakuntasi jäseneksi! HAMKO on just sun edunvalvoja – ja jäsenyytesi merkki on virallinen opiskelijakortti tuhansine opiskelijaetuineen ympäri Suomen.

Liity jäseneksi Uusi jäsenyys