Hyppää sisältöön

Vastuutuutorointi

Vastuutuutori on kokeneempi, jo vuoden tuutorina toiminut opiskelija. Vastuutuutori haluaa aktiivisesti kehittää omaa osaamistaan sekä oman koulutuksensa ja koko korkeakoulun ohjausjärjestelmää. Vastuutuutori toimii omassa koulutuksessaan uusien tuutorien tukena ja turvana yhdessä opinto-ohjaajien kanssa.

Vastuutuutori pitää huolen, että tieto oman koulutuksen sisällä liikkuu jouhevasti ja jokainen tuutori tietää missä heidän pitää olla ja mitä tehdä. Vastuutuutori järjestää säännöllisesti tuutoritapaamisia omassa koulutuksessaan yhdessä opinto-ohjaajien kanssa.

Vastuutuutorina opit ryhmänhallinta- ja esiintymistaitoja, innovoit ja kehität uutta sekä teet tiivistä yhteistyötä tuutoreiden, HAMKOn, opinto-ohjaajan ja muun HAMKin henkilöstön kanssa.  

Vastuutuutorin pesti on vuoden mittainen ja valinnat vastuutuutoreiksi tehdään keväisin huhti-toukokuun aikana. Vastuutuutoreita voidaan valita yhteen koulutukseen useita ja tehtävät tulevalle vuodelle määritellään valinnan yhteydessä. Vastuutuutoreiden valinnasta vastaa kunkin koulutuksen opinto-ohjaaja tai tuutorikoordinaattori.

Vastuutuutoreille järjestetään oma lisäkoulutuksensa, joten kylmiltään hommiin ei tarvitse ryhtyä. Koulutuksessa käydään tarkemmin läpi vastuutuutorin tehtävät ja toimenkuva sekä tarjotaan konkreettia työkaluja ja menetelmiä toiminnan tueksi. 

Opintojen kuvaus:
YH00BM92 Vastuutuutorointi 3 op 

Opiskelija hyödyntää aiemmasta tuutoroinnista saatuja kokemuksiaan tuutoroinnin ja ohjausjärjestelmän kehittämiseen omassa koulutuksessaan ja osana koko korkeakoulun ohjausjärjestelmää. Opiskelija toimii vastuutuutorina omassa koulutuksessaan ja/tai omalla opiskelukampuksellaan tai täydentää osaamistaan toimimalla esimerkiksi kansainvälisyystuutorina (kv-tuutori).

Vastuutuutori osaa organisoida ja koordinoida oman koulutuksensa ja/tai opiskelukampuksensa tuutoreiden yhteistyötä ja toimii linkkinä tuutoreiden ja korkeakoulun henkilökunnan välillä. Vastuutuutori toimii ensimmäistä vuotta toimivien tuutoreiden vertaisjohtajana ja vastaa heidän tukemisestaan ja ohjaamisestaan koulutuksen ja/tai kampuksen sisällä yhdessä ohjauksesta vastaavan henkilökunnan jäsenen kanssa. 

Liity jäseneksi!

Hei HAMKin opiskelija, liity oman opiskelijakuntasi jäseneksi! HAMKO on just sun edunvalvoja – ja jäsenyytesi merkki on virallinen opiskelijakortti tuhansine opiskelijaetuineen ympäri Suomen.

Liity jäseneksi Uusi jäsenyys