Hyppää sisältöön

Koulutuksen laatu

Laadukas koulutus kasvattaa osaavia ammattilaisia työelämän tarpeisiin. HAMKissa koulutuksen keskeisiä periaatteita ovat mm. työelämä- ja opiskelijalähtöisyys. Laadukas opetus vaatii jatkuvaa kehittämistä – ja tässä opiskelijoiden antama palaute on äärimmäisen tärkeää.

Miksi antaa palautetta?

Korkeakoulu ja opetus eivät voi kehittyä, jos kukaan ei arvioi toimintaa. Opiskelijana olet asiantuntija siinä, mikä edistää tai hidastaa opiskelujasi.

Opetus kaipaa jatkuvasti muutoksia, mutta oikeita muutoksia on vaikea tehdä, jos toimintaa ei arvioida yhdessä kaikkien osallistujien kanssa. Opiskelijana sinulla on omakohtaisia kokemuksia siitä, mikä korkeakoulussamme toimii ja mikä ei. Antamalla palautetta annat korkeakoululle mahdollisuuden kehittää toimintaansa.

Mistä antaa palautetta?

Palautetta tulisi antaa kaikesta, mitä korkeakoulu voi kehittää, jotta toiminta olisi opiskelijoille ja opettajille antoisampaa. Korkeakoulu ei voi yksin vaikuttaa kaikkiin asioihin, mutta kun ymmärrys siitä, missä opiskelun ongelmakohdat ovat, kasvaa, voi koulutuksen kehittämistä viedä eteenpäin esimerkiksi yhteistyössä muiden korkeakoulujen kanssa. Palaute voi liittyä tiettyyn moduuliin, käytännön järjestelyihin kuten lukujärjestyksiin tai kiinteistöjen kunnossapitoon.

Miten antaa palautetta?

Palautetta antaessa on tärkeää pitää mielessä, että sanojasi on aina vastaanottamassa toinen ihminen. Palaute kannattaa muotoilla siten, että siinä tuodaan esille ongelma ja sen aiheuttamat vaikutukset sekä mahdollinen ratkaisu tilanteeseen. Mahdollisten ongelmien esille tuomisen ohella on tärkeää mainita myös aiheeseen liittyvät positiiviset puolet, näin varmistetaan hyvien asioiden säilyminen. Erityisesti henkilöihin liittyvän palautteen muotoa kannattaa harkita ja ilmaista kehittämisen kohteet mahdollisimman korrektisti.

Missä antaa palautetta?

  • Moduulipalaute: Opettajat keräävät palautetta moduulien toimivuudesta ja sisällöstä moduulien päätteeksi.
  • Koulutusohjelmakohtaiset palautetilaisuudet: Koulutusohjelmakohtaista palautetta kerätään vähintään kerran lukukaudessa. Näissä palautetilaisuuksissa ovat mukana yleensä koulutuspäällikkö, koulutusala- tai kampuskohtaisen opiskelijajärjestön edustaja sekä edustaja koulutusohjelman jokaisesta aloitusryhmästä. Ryhmien edustajat keräävät edustamaltaan ryhmältä palautetta, jonka kertovat eteenpäin palautetilaisuudessa.
  • Rehtorin opiskelijakuulemistilaisuus: Rehtori ja vararehtorit kiertävät vuosittain syksyllä jokaisen yksikön tavaten opiskelijoiden edustajia. Tilaisuudessa on mukana myös opiskelijakunnan edustaja. Opiskelijoiden edustajilla on mahdollisuus antaa aloitusryhmästään aiemmin keräämäänsä palautetta suoraan rehtoreille, ja rehtoreilla on mahdollisuus vastata palautteeseen välittömästi.
  • Lisäksi: opiskelijan kehityskeskustelu, KV-vaihdon palaute, opinnäytetyöpalaute, harjoittelupalaute, AVOP (ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely)

HUOM! Palautetta voi antaa myös opiskelijakunnalle esimerkiksi sähköisen lomakkeen välityksellä. Välitämme palautteesi eteenpäin – halutessasi nimettömästi.

Palautehaalarimerkit

Palautevihannekset ovat opiskelijakunnan tapa kiittää opiskelijoita aktiivisuudesta palautteenannossa. Porinaperunan voi saada osallistumalla oman koulutuksen opiskelijapalautekeskusteluun. Laatupaprikoita ja palauteporkkanoita opiskelijakunta jakaa esimerkiksi HAMKO on the road -kiertueiden yhteydessä kiitokseksi palautteen antamisesta. Ongelmaparsakaaleja ansaitsevat rehtorin kuulemisiin osallistuvat opiskelijat.

Liity jäseneksi!

Hei HAMKin opiskelija, liity oman opiskelijakuntasi jäseneksi! HAMKO on just sun edunvalvoja – ja jäsenyytesi merkki on virallinen opiskelijakortti tuhansine opiskelijaetuineen ympäri Suomen.

Liity jäseneksi Uusi jäsenyys