Hyppää sisältöön

Uudella strategialla kohti tulevaa

Kuten monella muullakin organisaatiolla, myös opiskelijakunnalla on strategia, jonka avulla määritellään suunta sille, mihin ollaan menossa. Strategia on yksi merkittävimmistä organisaation toimintaa ohjaavista dokumenteista, jo pelkästään sen keston vuoksi. Yleensä strategiat ovat kestoltaan 3-5-vuotisia, mutta pidempiinkin voi törmätä.

Strategian voi mieltää pitkän aikavälin toimintasuunnitelmaksi, jossa nimetään vähintään päämäärät, joita kohti pyritään. Konkreettiset askeleet ja toimenpiteet muokkautuvat matkan varrella ja arjen toiminta vaikuttaa merkittävästi keinoihin, joilla päämääriä kohti kuljetaan. Strategiaa toteutetaan luontevasti osana kaikkea toimintaa ja kaikkea toimintaa tulisi peilata strategiassa oleviin tavoitteisiin ja päämääriin. Kevään ja alkukesän aikana mietimme opiskelijakunnassa nimenomaan niitä päämääriä, joihin haluamme päästä tulevaisuudessa.

Opiskelijakunnan nykyinen voimassa oleva strategia päättyy vuoteen 2020 ja siksi onkin tärkeää valmistella ja hyväksyä uusi strategia kuluvan vuoden aikana. Strategian valmistelua varten perustettiin työryhmä, johon kuului yhteensä kuusi henkilöä. Työryhmässä olivat edustettuina niin opiskelijakunnan työntekijät, hallituksen ja edustajiston luottamustoimijat kuin opiskelijakunnan alumnit. Työryhmä pääsi aloittamaan työnsä maaliskuun alussa ja alustava luonnos uudeksi strategiaksi saatiin visuaalista ilmettä lukuun ottamatta valmiiksi juuri ennen juhannusta. Visuaalinen ilme viimeistellään alkusyksyn aikana ja vuoden 2020 edustajisto pääsee vielä tutustumaan, käsittelemään ja hyväksymään uuden strategian ennen toimikautensa loppua.

Strategiatyöryhmä työskentelee pöydän ääressä. Tunnelma työryhmässä on rento, sillä kuvassa nauretaan ja hymyillään.

Uuden strategian valmistelussa tehtiin arvio päättyvän strategian vaikuttavuudesta, tavoitteiden toteutumisesta sekä siitä, olivatko päämäärät, mihin pyrittiin, edes oikeita. Strategian valmistelun tueksi saatiin hyvää aineistoa, kun yhteistyökumppanin kanssa valmisteltu kysely opiskelijakunnan nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä teetettiin aktiivitoimijoille.

Tämäkään strategia ei varmasti tee maailmasta valmista, mutta on taas oikea suunnannäyttäjä opiskelijakunnalle lähivuosina. Kiitokset kaikille valmistelussa mukana olleille opiskelijoille ja yhteistyökumppaneille!

Edustajiston hyväksymästä strategista tulee vielä uusi postaus blogiin viimeistään alkuvuodesta 2021. Siinä keskitytään erityisesti uuden strategian sisältöön, eli niihin päämääriin, mitä tuleville vuosille on asetettu.


Jaa artikkeli somessa

Liity jäseneksi!

Hei HAMKin opiskelija, liity oman opiskelijakuntasi jäseneksi! HAMKO on just sun edunvalvoja – ja jäsenyytesi merkki on virallinen opiskelijakortti tuhansine opiskelijaetuineen ympäri Suomen.

Liity jäseneksi Uusi jäsenyys