Hyppää sisältöön

Sodexon palautekyselyn kooste: Kehitystyö alkaa

Alkuun pakko kiittää kaikkia teitä yli 150 opiskelijaa, jotka vastasitte opiskelijakunnan Sodexo palautekyselyyn syys-lokakuun vaihteessa! Mahtavaa, että niin moni teistä koki palautteen antamisen tärkeäksi ja saimmekin hyvän otoksen erilaisia mielipiteitä ja näkemyksiä eteenpäin vietäväksi.

Avaamme tässä hieman koko prosessia tämän palautekyselyn ympärillä sekä kerrotaan yleisiä havaintoja antamistanne palautteista.

Kyselyn taustaa

Sodexo toteuttaa ravintolapalveluita kolmella HAMKin kampuksella, Hämeenlinnassa, Riihimäellä ja Valkeakoskella. Sodexon vastuulla on vuosittain järjestää vuosikokous palveluiden tilaajan eli tässä tapauksessa HAMKin kanssa.

Vuosikokouksen ajatuksena on tarkastella toimintaa, antaa palautetta ja kehitysehdotuksia puolin ja toisin sekä yleisesti ylläpitää hyvää asiakassuhdetta toimijoiden välillä. Tätä vuosikokousta varten meitä opiskelijakunnassa pyydettiin keräämään opiskelijoilta palautetta ravintolapalveluista. Samaa palautta kerättiin kootusti myös HAMKin henkilökunnalta.

Opiskelijakunta osallistui tähän lokakuun alussa järjestettyyn vuosikokoukseen. Veimme kokoukseen teiltä saadut palautteet ja lisäksi ehdotuksia toiminnan kehittämiseen.

Palautteiden sisältö koostettuna

Tiivistäen voisi sanoa, että opiskelijoiden palautteista nousivat esiin kohtalaisen vahvasti ruuan laatuun ja saatavuuteen liittyvät ongelmat.

Useissa kymmenissä palautteissa nostetiin esiin ruokalistojen paikkansapitämättömyys, joka johtaa ongelmiin esimerkiksi allergeeni- ja erityisruokavalioiden listojen kohdalla. Tämä useiden palautteiden mukaan johtuu siitä, että jotkin suositut ruuat ovat päässeet loppumaan jo hyvin aikaisessa vaiheessa lounastarjoilua. Myös ruoka- ja ainesosalistojen englanninkielisten versioiden heikkosaatavuus nousi esiin.

Palautteissa nousi esiin, että ruuan tason koetaan heikentyneen vuoteen 2022 verrattuna. Ruuan laatua koskevissa palautteissa nostettiin esiin niin ruuan makuun kuin rakenteeseen liittyviä ongelmia kuin myös proteiinin puutteeseen erityisesti kasvis- ja vegaanivaihtoehdoissa.

Opiskelijoiden toiveissa oli myös saada lisää “aivan tavallista arki- tai kotiruokaa” ruokalistoille. Eli viimeisimmän menu-uudistuksen mukanaan tuomaan erikoisemmat ruuat eivät aivan niin hyvin ole HAMKin opiskelijoille maistuneet kuin mitä ehkä Sodexolla ajateltiin. Katsotaan, onko tulevan vuoden aikana siis luvassa enemmän perinteisiä suomalaisia kotiruokia niiden ehkä vähän erikoisempien vaihtoehtojen rinnalle.

Monissa palautteissa kyllä myös kiiteltiin vaihtelevaa ja hyvää ruokalistaa, mutta näissäkin positiivissa palautteissa nostetiin esiin muun muassa ruuan riittävyyteen liittyviä ongelmia.

Salaattipöytä ja –valikoima sai runsaasti kiitosta opiskelijoilta, mutta leipäpöytään toivottiin lisää vaihtelua.

Muutamissa palautteissa opiskelijat nostivat esiin haasteet Sodexon henkilökunnan riittävyydessä ja palvelussa. Eli yleisesti ravintola-alaa koettelevat ongelmat rekrytointien suhteen, jotka siis myös Sodexo totesi olevan arkipäivää, ovat heijastuneet myös HAMKin ravintoloihin. Toivottavasti muutamat Sodexolla avoimena olevat rekrytoinnin saadaan pian maaliin ja mahdolliset henkilöstöresurssit oikein mitoitetuiksi. Palautteissa nostettiin esiin myös henkilökunnan heikko kyky palvella asiakkaita englanniksi.

Palautteista saatiin hyvä pohja kehitystyölle

Antamanne palaute välitettiin lokakuun 2023 alussa pidetyssä vuosikokouksessa Sodexolle. Esiin nousseet kehityskohteet on kirjattu ylös ja Sodexolla on vuosi aikaa näitä kehityskohteita edistää ennen ensi vuoden vuosikokousta. Seuraavassa vuosikokouksessa palataan varmasti aiheen pariin. Kehitystyö alkaa heti eli toivottavasti parannuksia palvelun epäkohtiin ei tarvitse odottaa kuitenkaan koko vuotta.

Antamallanne palautteella on siis merkitystä! Sodexolla on tulossa vielä oma palautekyselynsä tänä syksynä mihin toivottavasti mahdollisimman moni vastaa. Palautteen kautta saadaan parhaiten korjattua mahdolliset ongelmat toiminnassa.


Jaa artikkeli somessa

Liity jäseneksi!

Hei HAMKin opiskelija, liity oman opiskelijakuntasi jäseneksi! HAMKO on just sun edunvalvoja – ja jäsenyytesi merkki on virallinen opiskelijakortti tuhansine opiskelijaetuineen ympäri Suomen.

Liity jäseneksi Uusi jäsenyys