Hyppää sisältöön

Edustajiston järjestäytymiskokouksessa jaetaan luottamustoimijoiden paikat vuodelle 2024

Edustajiston järjestäytymiskokous järjestetään maanantaina 20.11.2023 klo 16.30 alkaen.

Järjestäytymiskokouksessa edustajisto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Mikäli näihin toimiin on enemmän kuin yksi hakija kumpaankin, edustajisto äänestää asiasta suljetulla lippuäänestyksellä. Äänet lasketaan saman tien, ja tulos julkistetaan heti.

Ketkä voivat osallistua kokoukseen?

Edustajistoon valitut opiskelijat saavat automaattisesti kutsun kokoukseen. Kokoukseen voivat osallistua myös opiskelijakunnan istuva edustajisto, hallitus ja työntekijät.

Lisäksi kaikki opiskelijakunnan jäsenet ovat tervetulleita seuraamaan kokousta. Kokouksen alussa vahvistetaan läsnäolo- ja puheoikeus kaikille muille kuin edustajiston jäsenille. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos et ole edustajiston 2024 jäsen, voit olla paikalla seuramassa kokousta ja pyytämällä puheenvuoroa myös osallistumaan keskusteluun.

Milloin ja missä kokous järjestetään?

Edustajiston 2024 järjestäytymiskokous pidetään maanantaina 20.11.2023 Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa. Kokous alkaa klo 16.30. Paikka on C-146, joka sijaitsee C-rakennuksen 1. kerroksessa. Käyntiosoite on Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna.

Ilmoittautuminen etukäteen on toivottavaa, jotta osataan varata tarpeeksi kokouseväitä. Ilmoita osallistumisestasi keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle Ainolle laittamalla sähköpostia aino.kouri@hamko.fi.

Edustajisto valitsee hallituksen

Edustajiston puheenjohtajiston valinnan lisäksi merkittävä asia samaisessa kokouksessa on hallituksen valinta. Hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja näiden lisäksi 3-8 jäsentä.

Hallituksen kaikkiin paikkoihin voi hakea, vaikka ei olisi hakenut opiskelijakunnan edustajistoon. Myös edustajistoon jo valitut voivat hakea paikkaa hallituksesta. Jos edustajistoon valittu tuleekin valituksi hallitukseen, hän samalla luopuu edustajiston paikastaan. Sama henkilö ei voi toimia samanaikaisesti edustajistossa ja hallituksessa.

Jos haluaisit asettua ehdolle, mutta et tiedä miten, tässä ohjeet:

Kun kokouksessa on avattu juuri sen luottamustoimen valinnan kohta, johon haluat hakea ja keskustelu avataan, voit joko esittää itse olevasi käytettävissä haluamaasi pestiin tai pyytää etukäteen toista henkilöä esittämään sinua haluamaasi toimeen.

Jos ehdokkaita on enemmän kuin haettavia paikkoja, ehdokkaita usein haastatellaan. Tätä ei kuitenkaan tarvitse jännittää, sillä paino on ehdokkaaseen tutustumisessa tiukkojen asiakysymysten sijaan.

Voit myös lähettää etukäteen vapaamuotoisen hakemuksen sähköpostitse osoitteeseen pj@hamko.fi. Hakemus tulee olla perillä kokouksen alkaessa klo 16.30. Hakemukset luetaan kokouksessa.

Mikäli lähetät hakemuksen etukäteen, suosittelemme silti osallistumista kokoukseen. Mikäli hakijoita on enemmän kuin paikkoja, ehdokkaiden haastatteluilla on merkitystä valinnassa.

Oletko ensi kertaa mukana?

Jos olet ihan ensimmäistä kertaa osallistumassa tämänkaltaiseen kokoukseen, niin kannattaa huomioida eräs merkittävä ero vapaamuotoisempiin palavereihin -nimittäin puheenvuoroja tarvitsee pyytää.

Kokouksella on puheenjohtaja, joka nimensä mukaisesti johtaa puhetta. Kokouksessa pyydetään puheenvuoroa viittaamalla ja kokouksen puheenjohtaja jakaa puheenvuorot huolehtien, että jokainen puheenvuoroa pyytänyt pääsee ääneen.

Puheenjohtajalla on myös oikeus rajoittaa puheenvuoroja, esim. esittäytymisiin saatetaan antaa aikaraja. Näin taataan kokouksen sujuvuus, osallistujien tasapuolinen kuuleminen ja ettei kokous veny liian pitkäksi.

Kokouksessa käydään kyllä läpi sen kulkua sekä käytänteitä, jotta kaikki tietävät, miten missäkin kohdassa toimitaan ja mitä tapahtuu missäkin kohdassa kokousta.

Tervetuloa kokoukseen!


Jaa artikkeli somessa

Liity jäseneksi!

Hei HAMKin opiskelija, liity oman opiskelijakuntasi jäseneksi! HAMKO on just sun edunvalvoja – ja jäsenyytesi merkki on virallinen opiskelijakortti tuhansine opiskelijaetuineen ympäri Suomen.

Liity jäseneksi Uusi jäsenyys