Hyppää sisältöön

Edunvalvonnan superviikko

Kulunut viikko on ollut edunvalvonnan sekä laadunhallinnan kannalta todellinen superviikko. Takana ovat rehtorin opiskelijakuulemiset. Jokaisen yksikön sisältä jokaisesta koulutusalasta opiskelijat ovat keränneet palautetta annettuihin teemoihin liittyen. Palaute käytiin läpi kuulemistilaisuuksissa, joissa rehtoraatti sekä ylin johto olivat läsnä opiskelijoiden kanssa käymässä palautetta läpi.

Opiskelijakuulemisten funktiona on saada yleiskuva siitä missä koulutusalojen sisällä mennään opiskelijoiden näkökulmasta. Mitkä asiat tuntuvat luonnistuvan ja missä vaaditaan toimenpiteitä ja kehitystä. Opiskelijat tuovat esiin kallisarvoista ruohonjuuritason tietoa ja palaute yleensä reflektoi koulutusalan sisäisiä onnistumisia ja kehityskohteita.

Tilaisuudet korostavat palautteen antamisen tärkeyttä. Vaikka asia tuntuisi itsestä kuinka pieneltä tahansa, se kannattaa tuoda esiin. Mikäli ruohonjuuritason asiat, jotka kaipaavat kehitystä eivät tule näkyville oikeille ihmisille, niistä saattaa kasvaa kroonisia ongelmia. Ainoastaan antamalla palautetta voi vaikuttaa kehitykseen, sillä laatujärjestelmän luonteeseen kuuluu jatkuva oppiminen: informaatio ja omat tietomme ovat rajoittuneita, mutta kehittyvät ”plan, do, check, act”-syklin aikana. Laadun kehittäminen ei ole koskaan valmis eikä sen tarkoituksena ole pyrkiä täydellisyyteen, joka on loogisesti mahdotonta. Syklillä ei ole päätepistettä, joten laatua on aina kehitettävä, ja hyvä niin.

Rehtorin opiskelijakuulemistilaisuudet 2020

Opiskelijakuulemisiin HAMKOn edustajana osallistunut hallituksen jäsen Lauri pohtii annettua palautetta peilaten kuluneen vuoden poikkeusoloihin: ”Ottaen huomioon vallitsevan tilanteen, ei tule yllätyksenä varsinkaan verkko-opintojen ilmaantuminen palautteessa. Etäopetus sai kuitenkin enemmän positiivista palautetta kuin mitä keväällä saattoi ajatella. Etäopetuksen laatu on parantunut vuoden kuluessa, ja yhä useampi alkaa todennäköisesti sopeutumaan tähän opetukseen. Palautteessa kuitenkin näkyi myös, kuinka osa alkaa turhautua, ja moni kaipaa kyllä takaisin kampuksille lähiopetukseen.”

”Moduuleissa oppiminen koetaan yleisesti hyväksi tavaksi. Moduulit jaksottavat opintoja, sekä luovat hyviä kokonaisuuksia sisältäessään tietyn aihealueen kursseja. Jotkut mainitsivat moduuleista kritiikkinä aika-ajoittaisen kiireellisyyden, ja tehtävien kasaantumisen moduulin loppuun. Näihin toivottiin opiskelijoilta tehtävien jakamista paremmin moduulin sisällä.” Lauri toteaa opintojen rakentumisesta moduuleissa.

”Opinto-ohjaajat keräsivät paljon positiivista palautetta, sillä moni kokee heidän auttavan ammattitaitoisesti. Heiltä on saanut apua paljon, ja nopealla aikataululla. Jotkut ryhmät myös toivoivat opinto-ohjaajien näkyvän hieman enemmän oma-aloitteisella viestinnällä. Opettajien antamasta ohjauksesta tuli vaihtelevaa palautetta. Jotkut auttavat ja kyselevät kuulumisia, kun joistain ei kuule oppitunnin ulkopuolella.”

Lopuksi Lauri muistuttaa: ”Kehotan ja muistuttaisin opiskelijoita antamaan palautetta myös suoraan opettajille.”

PS. HUOM! Opiskelija, mikäli olet osallistunut rehtorin opiskelijakuulemisiin, voit käydä noutamassa laatuhaalarimerkin HAMKOn toimistolta!


Jaa artikkeli somessa

Liity jäseneksi!

Hei HAMKin opiskelija, liity oman opiskelijakuntasi jäseneksi! HAMKO on just sun edunvalvoja – ja jäsenyytesi merkki on virallinen opiskelijakortti tuhansine opiskelijaetuineen ympäri Suomen.

Liity jäseneksi Uusi jäsenyys