Hyppää sisältöön

Mitä opiskelijakunta odottaa auditoinnilta?

Auditointi on korkeakoulun ulkopuolisen, puolueettoman tahon tekemä arviointi. Sen avulla tutkitaan, täyttääkö korkeakoulu sille asetetut vaatimukset. Siinä tarkastellaan, täyttääkö korkeakoulu eurooppalaiset korkeakoulujen laadunhallinnan kriteerit.

Auditointi HAMKissa

HAMKissa järjestetään auditointi tänä keväänä, huhtikuussa. Auditoinnin tekee koulutuksen arviointikeskus Karvi. Auditointi toteutetaan verkossa ja siihen osallistetaan useita opiskelijoita ja henkilökunnan jäseniä. Auditointiryhmä on kansainvälinen, ja auditointi toteutetaan englanniksi.

Auditoinnista järjestettiin infotilaisuus 14.3.2022, johon osallistui mukavan paljon hamkilaisia. HAMKOn hallituksen puheenjohtaja Aino piti puheenvuoron infotilaisuudessa, millaisia odotuksia opiskelijakunnalla on auditointia kohtaan.

Opiskelijakunta vaikuttaa laatuasioissa

Kehittyvä korkeakoulu on myös HAMKOn näkökulmasta yksi tärkeimpiä tavoitteita. Tämä tavoite näkyy organisaatiossamme ja sen toiminnoissa -tavoitteiden mukaista korkeakoulua rakennetaan yhteistyössä HAMKin kanssa taukoamatta. HAMKOn hallituksessa on koulutuksen laadun vastuuprosessiin nimetty jäsen, ja onhan meillä myös koulutuksen laadusta vastaava työntekijä. HAMKO on edustettuna kaikissa HAMKin tärkeimmissä elimissä; HAMK Oy:n hallituksessa, johtoryhmässä, laadunhallinnan kehittämisryhmässä ja monissa muissa työryhmissä. HAMKO näkyy myös HAMK:n palauteprosesseissa ja niiden suunnittelussa -yksikön johtajien kuulemiset mainittakoon näistä näkyvimpänä.

Maailma muuttuu, muuttuuko koulutus?

Kuudessa vuodessa maailma on muuttunut ympärillämme ja tulee muuttumaan yhä nopeammin jatkossa. Muutos on näkynyt todella nopeasti juuri siellä, mihin opiskelijat valmistuvat, eli työelämässä. Siksi onkin tärkeää kysyä: onko korkeakoulumme pysynyt mukana muutoksessa ja vastaako saamamme koulutus niihin kysymyksiin ja haasteisiin, joita joudumme tulevaisuuden työelämässä käsittelemään?

Ovatko sähköiset järjestelmät kehittyneet ja onko opiskelijoiden valmiuksia niiden käytössä tuettu tarpeeksi?

Aino Kouri

Toimintaympäristön muutos

Toimintaympäristön muutos vuodesta 2016 edellisen auditoinnin jälkeen on ollut huima. Oppimisen tavat ovat monipuolistuneet ja uusia ympäristöjä on tullut perinteisten luokkahuoneen ja luennon rinnalle. Keväästä 2020 aina kuluvaan kevääseen asti korona pakotti meidät kaikki nopeaan muutokseen, kun siirryttiin etäopetukseen. Moni asia muuttui digitaaliseksi ja pedagogiikka vaati muutoksia. Onkin hyvä pohtia myös, olemmeko korkeakouluna ottaneet digiloikan, jonka koko yhteiskunta on koronan takia ottanut. Ovatko sähköiset järjestelmät kehittyneet ja onko opiskelijoiden valmiuksia niiden käytössä tuettu tarpeeksi? Missä on kehitytty ja missä on vielä petraamisen varaa?

Opiskelijat mukana laatutyössä

HAMKOlle on tärkeää, että opiskelijoiden ääni näkyy ja kuuluu HAMKin palautejärjestelmissä ja auditoinnissa. Moduulipalaute, Spark, Meet the dean ja rehtorin kuulemiset. Kaikkien näiden tarkoitus on luoda vuoropuhelua opiskelijoiden ja korkeakoulun välille. Ilman tätä elintärkeää vuoropuhelua korkeakoulun ja koulutuksen laatua olisi haasteellista kehittää. Laadun kehittäminen ei nimittäin ole koskaan valmis eikä sen tarkoituksena ole pyrkiä täydellisyyteen. Olisihan se loogisesti mahdotonta. Syklillä ei ole päätepistettä, joten laatua on aina kehitettävä, tämä tapahtuu dialogina eri tahojen välillä.

Odotuksena opiskelijoiden osallistaminen

Vuoden 2016 auditoinnin suosituksiin lukeutui muun muassa opiskelijoiden osallistaminen tehokkaammin HAMKin palautejärjestelmiin ja opiskelijakunnalla nähtiin olevan mahdollisuus isompaan rooliin opiskelijoiden osallistamisessa. Meille tärkeässä osassa ovat kysymykset siitä, tietääkö ja tunnistaako opiskelijat oman roolinsa HAMKin laatujärjestelmässä ja näkyykö HAMKin laatutyö opiskelijoille. Tämä on yksi niistä asioista, joihin odotamme ulkopuolisen tahon arviota suuresti, jotta voimme nähdä yhteistyömme tulokset ja suunnitella tulevaa. Myös kansainvälisten opiskelijoiden toive paremmista työelämäkontakteista on kiinnostuksemme kohde sillä HAMKOn toiminnan yksi painopisteistä on kansainvälisten opiskelijoiden palveluissa sekä entistä paremmissa työelämäpalveluissa.


Jaa artikkeli somessa

Liity jäseneksi!

Hei HAMKin opiskelija, liity oman opiskelijakuntasi jäseneksi! HAMKO on just sun edunvalvoja – ja jäsenyytesi merkki on virallinen opiskelijakortti tuhansine opiskelijaetuineen ympäri Suomen.

Liity jäseneksi Uusi jäsenyys