Vaalit

Ehdolle asettuminen Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajiston vaaliin alkaa maanantaina 4.9.2017 klo 12.00 ja päättyy keskiviikkona 11.10.2017 klo 16.00.

 

Edustajisto käyttää ylintä päätösvaltaa opiskelijakunnassa. Se muodostaa kannan suuriin linjoihin, nimeää opiskelijaedustajat ammattikorkeakoulun työryhmiin, vahvistaa hallituksen valmistelemat asiakirjat ja päättää muun muassa opiskelijakunnan talouden ja toiminnan suuntaviivoista.

 

Edustajisto kokoustaa muutaman kerran vuodessa ja yleensä iltaisin, joten toiminta ei vie paljoa aikaa opiskeluilta. Lisäksi voit saada toiminnasta opintopisteitä. Edustajiston jäsenen matkakulut korvataan, jos kokous järjestetään oman opiskelupaikkakunnan ulkopuolella. Edustajistossa toimimisesta saat tärkeän opiskelijavaikuttamisen kautta kokemusta esimerkiksi kokouskäytänteistä ja päätöksenteosta.

 

Edustajiston vaaleissa valitaan 21 edustajiston jäsentä toimikaudelle 2018. Vaalikelpoisia ehdolle asettumista varten ovat kaikki Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäsenvelvoitteensa suorittaneet jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet läsnä oleviksi opiskelijoiksi lukuvuodeksi 2017-2018.

 

Ehdolle asetutaan sähköisellä lomakkeella: https://www.webropolsurveys.com/S/02D28FF4AEFA7EF1.par

 

Lomakkeella kysytään opiskelijanumeroasi, jonka voit tarkistaa esimerkiksi Winha-opiskelijasivuilta tai opintotoimistostasi.

 

Ehdokkaat voivat halutessaan muodostaa vaaliliiton, joka on useamman kuin yhden ehdokkaan muodostama ryhmä, jonka saadut äänet lasketaan ehdokkaiden hyväksi. Vaaliliiton muodostaminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella: https://www.webropolsurveys.com/S/B135D01003108837.par

 

Vaaliliitossa on annettava yhdelle äänioikeutetulle jäsenelle, joka on ilmoittautunut vaaliliiton ehdokkaaksi, valtuutus toimia vaaliliiton asiamiehenä. Vaaliliiton nimi ei saa loukata kenenkään henkilökohtaisia oikeuksia, olla kaupallinen tai muuten yleisesti sopimattomana pidettävä. Ehdokas voi olla ehdolla vain yhdessä vaaliliitossa.

 

Edustajiston vaalit järjestetään sähköisenä jäsenelle lähetettävän äänestyslinkin kautta.

 

Ilmoitus vaalien järjestämisestä annetaan 12.10.2017. Vaalitoimitsijat nimetään 26.10.2017.

 

Ennakkoäänestys alkaa 7.11.2017 klo 10.00 ja päättyy 9.11.2017 klo 9:59.

 

Varsinainen vaalipäivä alkaa 9.11.2017 klo 10.00 ja päättyy klo 16.00. Vaalitulos julkistetaan 10.11.2017 mennessä.

 

Lista äänioikeutetuista tarkastetaan 31.10.2017. Kaikki opiskelijat, jotka ovat täyttäneet jäsenvelvoitteensa tähän aikaan mennessä, ovat oikeutettuja äänestämään edustajistovaaleissa.

 

Käyttäjätunnus ja salasana sähköiseen äänestysjärjestelmään toimitetaan ennen vaaleja jäsenen ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitteeseen (@student.hamk.fi).

 

 
Lisätietoja:

 

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Niko Angervo
niko.angervo@hamko.fi, p. 0447221004

 

Toiminnanjohtaja Riku Kemppinen
tj@hamko.fi, p. 0447221000