Vaalit

Ehdolle asettuminen Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajiston vaaliin alkaa maanantaina 10.9.2018 klo 12.00 ja päättyy maanantaina 8.10.2018 klo 16.00.

 

Edustajisto käyttää ylintä päätösvaltaa opiskelijakunnassa. Se muodostaa kannan suuriin linjoihin, vahvistaa hallituksen valmistelemat asiakirjat ja päättää muun muassa opiskelijakunnan talouden ja toiminnan suuntaviivoista.
Edustajiston vaaleissa valitaan 21 edustajiston jäsentä toimikaudelle 2019. Vaalikelpoisia ehdolle asettumista varten ovat kaikki Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäsenvelvoitteensa suorittaneet jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet läsnä oleviksi opiskelijoiksi lukuvuodeksi 2018–2019.

 

Ehdolle asetutaan sähköisellä lomakkeella.

 

Ehdokkaat voivat halutessaan muodostaa vaaliliiton, joka on useamman kuin yhden ehdokkaan muodostama ryhmä. Vaaliliiton saadut äänet lasketaan ehdokkaiden hyväksi. Vaaliliiton muodostaminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella. Vaaliliitossa on annettava yhdelle vaaliliiton ehdokkaalle valtuutus toimia vaaliliiton asiamiehenä. Vaaliliiton nimi ei saa loukata kenenkään henkilökohtaisia oikeuksia, olla kaupallinen tai muuten yleisesti sopimattomana pidettävä. Ehdokas voi olla ehdolla vain yhdessä vaaliliitossa. Vaaliliitot voivat myös muodostaa vaalirenkaan, jonkun toisen vaaliliiton kanssa:

 

Opiskelijakunnan vaaliohjesääntö:

"6.1 § Vaaliliitot ja vaalirenkaat
Ehdokkaat voivat halutessaan muodostaa vaaliliiton, joka on useamman kuin yhden ehdokkaan muodostama ryhmä, jonka saadut äänet lasketaan ehdokkaiden hyväksi. Vaaliliitossa on annettava yhdelle äänioikeutetulle jäsenelle, joka on ilmoittautunut vaaliliiton ehdokkaaksi, valtuutus toimia vaaliliiton asiamiehenä.
Vaalirengas on:
- kaksi tai useampia vaaliliittoja
- yksi tai useampia vaaliliittoja ja yksi tai useampi sitoutumaton ehdokas
- kaksi tai useampi sitoutumaton ehdokas
Vaalirenkaan perustamisesta on tehtävä perustamisasiakirja, jonka allekirjoittavat siihen kuuluvien vaaliliittojen asiamiehet, sekä mahdolliset sitoutumattomat ehdokkaat. Vaalirenkaan perustamisasiakirjassa on mainittava vaalirenkaan nimi sekä siihen kuuluvien vaaliliittojen nimet ja sitoutumattomien ehdokkaiden nimet.
Ehdokas ei voi olla ehdolla useammassa kuin yhdessä (1) vaaliliitossa tai vaalirenkaassa. Vaaliliitoissa ja vaalirenkaissa saa olla korkeintaan vaaleissa valittavien määrä jäseniä. Vaaliliiton tai vaalirenkaan nimi ei saa loukata kenenkään henkilökohtaisia oikeuksia, olla kaupallinen tai muuten yleisesti sopimattomana pidettävä."

Vaalirenkaan perustamisasiakirja
 

Edustajiston vaalit järjestetään sähköisenä jäsenelle lähetettävän äänestyslinkin kautta.

 

Ilmoitus vaalien järjestämisestä annetaan 9.10.2018. Vaalitoimitsijat nimetään 19.10.2018.

Äänestys vaaleissa alkaa 2.11.2018 kello 12:00 ja päättyy 7.11.2018 kello 16:00.

Vaalitulos julkistetaan 8.11.2018 mennessä.

Lista äänioikeutetuista tarkastetaan 31.10.2018. Kaikki opiskelijat, jotka ovat täyttäneet jäsenvelvoitteensa tähän aikaan mennessä, ovat oikeutettuja äänestämään edustajistovaaleissa.

Äänestyslinkki sähköiseen äänestysjärjestelmään toimitetaan ennen vaalien alkaessa jäsenen ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitteeseen (@student.hamk.fi).

 

Lisätietoja:

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Maija Kranni
maija.kranni@hamko.fi

 

Toiminnanjohtaja Riku Kemppinen
tj@hamko.fi, p. 0447221000