Yksiköiden johtoryhmien opiskelijaedustajat 2019-2020 | Student representatives of HAMK schools’ management groups 2019-2020

 

Tiistaina 16.4. pidettiin opiskelijakunnan edustajiston kevätkokous, jossa valittiin myös kaksi opiskelijaedustajaa kunkin HAMKin yksikön johtoryhmään. Johtoryhmiin valittiin:

 

Biotalouden yksikkö

Anni Someroja, rakennettu ympäristö, Lepaa

Juuso Puurula, kestävä kehitys, Forssa

 

Hyvinvointiosaamisen yksikkö

Nelli Lyijynen, sosionomi, Hämeenlinna

Nikke Sopanen, sairaanhoitaja, Forssa

 

Teknologiaosaamisen yksikkö

Mari Hartikainen, tieto- ja viestintätekniikka, Riihimäki

Tony Töyrylä, liikenneala, Riihimäki

 

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen yksikkö

Peppina Sillasto, International Business, Valkeakoski

Jali Närhi, liiketalous, Hämeenlinna

 

Opiskelijaedustajat aloittavat tehtävänsä lukuvuoden 2019-2020 alussa. Edustajien tehtävänä on tuoda johtoryhmän kokouksissa esille opiskelijoiden näkemyksiä ja kuulumisia. Ole siis yhteydessä oman yksikkösi opiskelijaedustajaan, jos haluat välittää palautetta yksikön johtoryhmään! Opiskelijaedustajat saattavat lähestyä oman yksikkönsä opiskelijoita esim. kyselyin pyytäen palautetta – tällöin kannattaa olla aktiivinen ja tuoda oma näkemys esille. Tällä tavoin HAMK kehittyy yhteistyöllä!

 

//

 

Student Union’s Council of Representatives had its spring meeting on Tuesday, 16 April. Amongst other things, representatives chose two student representatives to each schools’ management group.

 

Student representatives at schools' management groups in academic year 2019-2020 are:

 

School of Bioeconomy

Anni Someroja, Landscape Design and Construction, Lepaa

Juuso Puurula, Sustainable Development, Forssa

 

School of Wellbeing

Nelli Lyijynen, Sosial Services, Hämeenlinna

Nikke Sopanen, Nursing, Forssa

 

School of Technology

Mari Hartikainen, Information and Communication Technology, Riihimäki

Tony Töyrylä, Traffic and Transport Management, Riihimäki

 

School of Entrepreneurship and Business

Peppina Sillasto, Internation Business, Valkeakoski

Jali Närhi, Business Administration, Hämeenlinna

 

New student representatives start their term in the beginning of academic year 2019-2020. Their most important task is to bring out students’ voice and point of views in the management group. So, if you want to give feedback about your studies, contact the representatives of your school. And if the representatives contact you asking feedback, be active and answer if you have any feedback. This way, we can develop HAMK together!