Vuoden 2014 toimijat valittu / Representatives for 2014 have been chosen

Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajisto piti järjestäytymiskokouksensa 20.11.2013. Kokous valitsi edustajiston puheenjohtajaksi Jenna Halmisen ja varapuheenjohtajaksi Emilia Savolan. Jenna Halminen on ollut vuoden 2013 edustajiston 2. varapuheenjohtaja ja Emilia Savola on toiminut hallituksessa vastuualueinaan liikunta ja häirintäyhdyshenkilötoiminta.

 

Edustajiston kokoonpano:

 

Jenna Halminen, Lepaan liitto, edustajiston puheenjohtaja
Emilia Savola, Ryhtiliike, edustajiston varapuheenjohtaja
Risto Järvinen, Ryhtiliike
Ilona Piipponen, Lahdensivun liitto
Eero Pekkala, Opiskelijan asialla
Aleksi Ahola, Valkeakosken lista
Matti Yli-Marttila, Ryhtiliike
Gramoz Shpendi, sitoutumaton
Anniina Sippola, Lahdensivun liitto
Teemu Kiiskinen, Opiskelijan asialla
Viivi Mattila, Lepaan liitto
Henrik Pohjavirta, Opiskelijan asialla
Anna-Sofia Jurvanen, sitoutumaton
Maija Ahtinen, Lahdensivun liitto
Matti Salakka, Valkeakosken lista
Joel Tefke, Lepaan liitto
Antti-Jussi Holkko, Opiskelijan asialla
Siru Perälä, sitoutumaton
Lari Kananen, Lahdensivun liitto
Reeta Juvani, Lepaan liitto
Katja Laakso, Sitoutumaton

 
Edustajisto valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Riku Kemppisen ja varapuheenjohtajaksi Essi Ahokkaan. Riku Kemppinen on ollut myös vuonna 2013 hallituksen puheenjohtaja. Essi Ahokas on myös toiminut tänä vuonna hallituksessa vastuualueenaan tuutorointi.

 

Hallitukseen haki 10 henkilöä. Seuraavat ehdokkaat äänestettiin hallitukseen (äänet suluissa):

 

Jaakko Salminen (5,87)
Emma Salminen (5,45)
Antti Soini (5,28)
Janika Poltinoja (5,15)  
Lotta Santala (5,12)
Miikka Salo (4,57) 
 

 

----------------------------------------------------------

The Student Union of HAMK UAS held an organizing meeting on November 20th. In the meeting, Jenna Halminen was elected as the Chairperson of the Council of representatives. Emilia Savola was elected as the vice chairperson of the Council of Representatives. Jenna Halminen has been a vice chairperson in the Council of Representatives 2013. Emilia Savola has acted in the Board responsible for sports and Harassment Officer activities.

 

The Council of Representatives 2014:

 

Jenna Halminen, Lepaan liitto, the Chairperson
Emilia Savola, Ryhtiliike, the vice Chairperson
Risto Järvinen, Ryhtiliike
Ilona Piipponen, Lahdensivun liitto
Eero Pekkala, Opiskelijan asialla
Aleksi Ahola, Valkeakosken lista
Matti Yli-Marttila, Ryhtiliike
Gramoz Shpendi, independent
Anniina Sippola, Lahdensivun liitto
Teemu Kiiskinen, Opiskelijan asialla
Viivi Mattila, Lepaan liitto
Henrik Pohjavirta, Opiskelijan asialla
Anna-Sofia Jurvanen, independent
Maija Ahtinen, Lahdensivun liitto
Matti Salakka, Valkeakosken lista
Joel Tefke, Lepaan liitto
Antti-Jussi Holkko, Opiskelijan asialla
Siru Perälä, independent
Lari Kananen, Lahdensivun liitto
Reeta Juvani, Lepaan liitto
Katja Laakso, independent

 

The Council of Representatives elected Riku Kemppinen as President of the Board and Essi Ahokas as Vice President of the Board. Riku Kemppinen has been President of the Board in 2013 and Essi Ahokas has been member of the Board responsible for tutoring.

 

There were 10 candidates for the Board. The following candidates were elected to the Board (votes in parenthesis):

 

Jaakko Salminen (5,87)
Emma Salminen (5,45)
Antti Soini (5,28)
Janika Poltinoja (5,15)
Lotta Santala (5,12)
Miikka Salo (4,57)