Ehdolle asettuminen opiskelijakunnan edustajiston vaaliin päättyy 15.10. / Standing for election in the Student Union’s Council of Representatives election ends on 15.10.

Ehdolle asettuminen Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajiston vaaliin alkoi päättyy 15.10.2013 klo 16.00, joten viimeistään nyt kannattaa pistää hakemusta tulemaan.

 
Edustajisto käyttää ylintä päätösvaltaa opiskelijakunnassa. Edustajisto myös muodostaa kannan suuriin linjoihin, vahvistaa hallituksen valmistelemat asiakirjat ja päättää mm. opiskelijakunnan talouden ja toiminnan suuntaviivoista. Edustajiston vaaleissa valitaan 21 edustajiston jäsentä toimikaudelle 2014.

 
Vain jäsenet voivat asettua ehdolle ja äänestää, joten nyt kannattaa liittyä jäseneksi tai päivittää jäsenyys lukuvuodelle 2013-2014.

 
Ehdokkaat voivat halutessaan muodostaa vaaliliiton.

 
Ehdolleasettumislomakkeen sekä vaaliliiton perustamisasiakirjan voit ladata alla olevista linkeistä:
Ehdolle asettumislomake
Vaaliliiton perustamisasiakirja
 

Lomakkeet toimitetaan opiskelijakunnan toimistolle osoitteeseen Visakaarre 14, 13100 Hämeenlinna (Visamäen kampus, D-talo) tai skannattuna sähköpostin liitteenä osoitteeseen hamko[at]hamko.fi.

 

Mikäli haluat kuvasi vaalijulisteeseen, toimita kuva sekä yksi slogan / mainoslause itsestäsi osoitteeseen hamko@hamko.fi 16.10. klo 10 mennessä.

 

Edustajiston vaalit järjestetään sähköisenä jäsenelle lähetettävän äänestyslinkin kautta 4.-6.11.2013 välisenä aikana.

 
Ennakkoäänestys alkaa maanantaina 4.11.2013 klo 12:00 ja päättyy keskiviikkona 6.11.2013 klo 8:59.

 
Varsinainen vaalipäivä alkaa keskiviikkona 6.11.2013 klo 9:00 ja päättyy klo 14:00.

 
Lista äänioikeutetuista tarkastetaan 28.10.2013 klo 8:00. Kaikki opiskelijat, jotka ovat täyttäneet jäsenvelvoitteensa tähän aikaan mennessä, ovat oikeutettuja äänestämään edustajistovaaleissa. Käyttäjätunnus ja salasana sähköiseen äänestysjärjestelmään toimitetaan ennen vaaleja jäsenen ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitteeseen ([at]student.hamk.fi).

 
Lisätietoa: www.hamko.fi/vaalit

 

------------------------------------------------------------------------------

Standing for election in the Student Union’s Council of Representatives election ends on 15.10. at 16, so now it’s time to send us your application.

 

Council of Representatives is the highest decision-making body in the Student Union. It is in charge of defining policies and it confirms, for example, the plan of work and the budget for the Student Union.  The working language of the Council of Representatives is Finnish. In the Council of Representatives election, the 21 members of the Council are chosen for the term 2014.

 

Candidates may form electoral coalitions.

 

The standing for election and forming an electoral coalition forms can be downloaded from these links (only in Finnish):
Ehdolleasettumislomake (Standing for the election)
Vaaliliiton perustamiasiakirja (Forming electoral coalition)

 

The forms are either delivered to the Student Union’s office in Visakaarre 14, 13100 Hämeenlinna (Visamäki campus, building D) or scanned and the copy is emailed to hamko(at)hamko.fi.

 

Only members of the Student Union can stand for the elections and vote, so now it’s time to join us or renew your membership for the academic year 2013-2014. If you have a student card with the valid sticker, you can stand for the election.

 

If you want your photo to the election poster, please send the photo and one slogan about yourself to hamko@hamko.fi by 16th October 10 o’clock.

 

The Council of Representatives election is electronic and it will take place between 4.-6.11.2013. The voting link will be sent to all members.

 

The advance voting will begin on Monday 4.11.2013 at 12:00 and end on Wednesday 6.11.2013 at 8:59.

 

The election date is Wednesday 6.11.2013 and the voting starts at 9:00 and ends at 14:00.

 

The list of those eligible to vote will be checked on 28.10.2013 at 8:00. All students, who have fulfilled their obligation to the Student Union by that time, are eligible to vote in the Council of Representatives election. The username and password for the electronic voting system will be sent to the Student Union member’s HAMK UAS email address ([at]student.hamk.fi).

 
More information: www.hamko.fi/elections