Ehdolle asettuminen edustajiston täytevaaliin alkaa 11.1.2016 / Standing for election in the Council of Representatives by-election begins 11.1.2016

Koska edustajiston kokoonpano jäi vajaaksi jäsenten noustessa hallitukseen, keskusvaalilautakunta teki päätöksen järjestää täytevaalit edustajiston täydentämiseksi 21 jäseneen vuodelle 2016.

 
Ehdolle asettuminen täytevaalissa alkaa 11.1.2016 klo 12:00 ja päättyy 22.1.2016 klo 14:59.

 
Ehdolle asetutaan lomakkeella, joka toimitetaan opiskelijakunnan toimistolle osoitteeseen Visakaarre 13, 13100 Hämeenlinna (Visamäen kampus, C-talo) tai skannattuna sähköpostin liitteenä osoitteeseen hamko@hamko.fi.

 
Vaalikelpoisia ehdolle asettumista varten ovat kaikki Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäsenvelvoitteensa suorittaneet jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet läsnä oleviksi opiskelijoiksi lukuvuodeksi 2015–2016.

 
Ehdokkaat voivat halutessaan muodostaa vaaliliiton. Vaaliliitto on useamman kuin yhden ehdokkaan muodostama ryhmä, jonka saadut äänet lasketaan ehdokkaiden hyväksi. Vaaliliitossa on annettava yhdelle äänioikeutetulle jäsenelle, joka on ilmoittautunut vaaliliiton ehdokkaaksi, valtuutus toimia vaaliliiton asiamiehenä. Vaaliliiton kautta edustajistoon valitut henkilöt muodostavat oman edustajistoryhmänsä.

 
Vaaliliiton perustamisasiakirjaan merkitään vaaliliiton nimi. Vaaliliiton nimi ei saa loukata kenenkään henkilökohtaisia oikeuksia, olla kaupallinen tai muuten yleisesti sopimattomana pidettävä. Vaaliliiton perustamisesta on tehtävä perustamisasiakirja, jonka vaaliliiton asiamies allekirjoittaa kaikkien vaaliliittoon kuuluvien puolesta ja toimittaa opiskelijakunnan toimistolle. Vasta kun vaaliliiton perustamisasiakirja on toimitettu opiskelijakunnalle, voivat ehdokkaat asettua kyseisen vaaliliiton ehdokkaaksi. Ehdokas voi olla ehdolla vain yhdessä vaaliliitossa.

 
Ehdolle asettumislomakkeen sekä vaaliliiton perustamisasiakirjan voit ladata alla olevista linkeistä:
Ehdolleasettumislomake
Vaaliliiton perustamisasiakirja

 
Ennakkoäänestys alkaa 25.1.2016 klo 12:00 ja päättyy 29.1.2016 klo 09:59. Varsinainen vaalipäivä on 1.2.2016 klo 10:00-16:00. Vaalitulos julkistetaan ääntenlaskun jälkeen.

  
Käyttäjätunnus ja salasana sähköiseen äänestysjärjestelmään toimitetaan ennen vaaleja jäsenen ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitteeseen (@student.hamk.fi).

  
Lisätietoja: Sara Holm, keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja
sara.holm@hamko.fi
 

----------------------------------------------------------------------------

 
The composition of Council of representatives was left incomplete due to the members being elected to the Board. Because of this, the central electoral committee decided to organize by-election to complement the Council of representatives 2016 to full 21 members.

 
Standing for election in the by-election begins on 11.1.2016 at 12:00 and ends on 22.1.2016 at 14:59.

 
The standing for by-election is done by a form, which is either delivered to the Student Union’s office in Visakaarre 13, 13100 Hämeenlinna (Visamäki campus, building C) or scanned and the copy is emailed to hamko@hamko.fi.

 
All members of the Student Union who have fulfilled their obligation to the Student Union and are registered as present for the academic year 2015-2016 may stand for election.

 
Candidates may form electoral coalitions. An electoral coalition is a group of more than one candidate and the votes given to the coalition will be counted in favour of its members. In an electoral coalition, one of its members, who is entitled to vote, must be authorised to work as the representative for the coalition. Candidates who are selected to the Council of representatives through electoral coalition form their own representative group.

 
The name of the coalition must be written in the coalition charter. The name of the coalition must not offend anyone’s personal rights and it cannot be a commercial/brand name or offensive in any other way. A written charter for forming an electoral coalition must be made and the representative will sign it on behalf of all its members and deliver it the Student Union’s office. Only after the charter has been delivered to the Student Union’s office, can the candidates become candidates of the coalition. A candidate can stand for election in only one coalition.

 
The standing for election and forming an electoral coalition forms can be downloaded from these links (only in Finnish):
Ehdolleasettumislomake
Vaaliliiton perustamiasiakirja

 

The advance voting will begin on 25.1.2016 at 12:00 and end on 29.1.2016 at 09:59.

 
The election date is 1.2.2016. The voting starts at 10:00 and ends at 16:00. Election results will be announced right after the counting of votes.

 
The user name and password for the electronic voting system will be sent to the Student Union member’s HAMK email address ([at]student.hamk.fi).

 

More information: Sara Holm, the chairman of the central election committee
sara.holm@hamko.fi