Edunvalvontakirje 1/2014 / Monthly overview 1/2014

 

Edunvalvontakirje on kerran kuukaudessa opiskelijakunnan toimesta ilmestyvä tiedote, jossa opiskelijakunta kertoo tekemisistään ja kuulumistaan edeltäneen kuukauden ajalta.

 

Uusi hallitus aloitti toimintansa vuoden vaihteessa, ja hallituksen jäsenet ovat perehtyneet tehtäviinsä useaan otteeseen niin viime vuoden kuin tämänkin vuoden puolella. Sen lisäksi hallitus kokoontui perinteensiirtoevakkoon 10.-12.1.2014, jossa se työsti alustavat suunnitelmat siitä, kuinka he tulevat tämän vuoden tehtäviänsä hoitamaan.

 

Hallituksen työskentely alkoi esittäytymisillä Riihimäellä ja Valkeakoskella tammikuussa aloittaneille opiskelijoille. Opiskelijakunnan hallitus oli mukana myös tavoitteellisuus ja tuloksellisuus -kuulemisissa, joissa opiskelijat saivat antaa palautetta niin koulutuksesta kuin koulun tarjoamista palveluista.

 

Opiskelijakunta perusti toimintansa tueksi tapahtumatiimin, johon kuuluu neljä opiskelijaa. Heidän tehtävään on auttaa hallitusta tapahtumien järjestämisessä ja tuoda uusia ideoita niiden sisältöön.
Lisäksi olemme olleet koulun kanssa suunnittelemassa Evo Jamboree -tapahtuman uudistamista.

 
Tässä lyhykäisyydessään tärkeimpiä asioita, mitä olemme tammikuun aikana tehneet.

 

-----------------------------------

 

Monthly overview is an informative letter which tells you what the Student Union has been doing in the past month.

 

New Board of the Student Union has started its work in January, and the Board members have been planning their activities many times in last December and January. The Board also got together to their tradition continuing meeting 10.-12.1.2014 where it planned how to do the tasks of the current year.

 

The Board’s working started with introducing the Student Union to the students who have started their studies in January 2014 in Valkeakoski and Riihimäki. We also participated in students’ hearings in January where the students could give their feedback about HAMK’s education and services.

 

The Student Union started an event group in January to help the Board’s work in organizing events and also to give new ideas. We were also planning how to rebuild the Evo Jamboree event.

 

So here it is in short what the Student Union has done in January.