Hallitus

Opiskelijakunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston valitsema hallitus. Hallituksen tehtävänä on edustaa opiskelijakuntaa niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti, johtaa opiskelijakunnan toimintaa, tiedottaa opiskelijoita, jäsenistöä ja muita sidosryhmiä niitä koskevista asioista ja vastata opiskelijakunnan hallinnosta.

 

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen toimikausi on yksi kalenterivuosi.

 

Hallituksessa toimimisesta on mahdollista saada 3-6 opintopistettä riippuen luottamustehtävästä. Lisätietoja löydät tästä linkistä.

 

Hallitus 2017:

Sara Holm
Puheenjohtaja

+358 44 722 1001
sara.holm@hamko.fi
 

Niko Angervo
Varapuheenjohtaja
+358 44 722 1004
niko.angervo@hamko.fi
 
Rasmus Anderssén
Opiskeluhyvinvointi

rasmus.anderssen@hamko.fi
 

Markus Luoma
Ohjaus ja orientaatio

markus.luoma@hamko.fi
 

Heli Mononen
Jäsenedut ja -palvelut

heli.mononen@hamko.fi
 

Maija Kranni
Laatu ja palaute

maija.kranni@hamko.fi

Marcus Stenholm
Opiskelijakulttuuri
+358 44 722 1005
marcus.stenholm@hamko.fi
 
Mikael Laitinen
Näkyvyys
+358 44 722 1006

mikael.laitinen@hamko.fi