Hallitus

Opiskelijakunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston valitsema hallitus. Hallituksen tehtävänä on edustaa opiskelijakuntaa niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti, johtaa opiskelijakunnan toimintaa, tiedottaa opiskelijoita, jäsenistöä ja muita sidosryhmiä niitä koskevista asioista ja vastata opiskelijakunnan hallinnosta.

 

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen toimikausi on yksi kalenterivuosi.

 

Hallituksessa toimimisesta on mahdollista saada 3-6 opintopistettä riippuen luottamustehtävästä (lisätiedot täältä).

 

Hallitus 2020:

 

Sakari Vitikka

Puheenjohtaja

+358 44 722 1001
sakari.vitikka[at]hamko.fi
 
Mikael Laitinen
Varapuheenjohtaja
+358 44 722 1004
mikael.laitinen[at]hamko.fi
 
Karri Mäkelä
Opiskelijakulttuuri, tapahtumat
+358 44 722 1008
karri.makela[at]hamko.fi
 
Sami Weidmann
Opiskelijakulttuuri, tapahtumat, liikunta
+358 44 722 1006
sami.weidmann[at]hamko.fi
 
Nina Ampuja
Ohjaus ja orientaatio, hyvinvointi
nina.ampuja[at]hamko.fi
 
Tytti Maanpää
Jäsenedut ja -palvelut, häirintäyhdyshenkilö
+358 44 722 1005
tytti.maanpaa[at]hamko.fi
 
Lauri Saarikallio
Laatu ja palaute, häirintäyhdyshenkilö
lauri.saarikallio[at]hamko.fi
 
Santeri Mattila
Ura ja työllistyminen
santeri.mattila[at]hamko.fi