SAMOK: Korkeakoulujen asennetalkoilla modernia, kansainvälistä ja tasavertaista koulutusta

Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä ja Technopolis Groupia erinomaisesta raportista liittyen korkeakoulujen kehittämiseen. Raportin tarkoituksena oli selvittää ulkopuolisen tutkijaryhmän voimin, onko nykyinen korkeakoulujärjestelmä tarpeeksi vahva vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Jo ennen raportin julkistamista kuhina sen ympärillä on käynyt kuumana, sillä sen toivottiin tuovan uusia näkemyksiä erityisesti duaalimallijärjestelmän kehittämiseen.

 

“Keskeisin tulos raportissa on ehdottomasti se, että meillä on jo hyvin toimiva korkeakoulujärjestelmä, ja duaalimalli on toimiva rakenne Suomen kaltaisessa yhteiskunnassa. Mallia ei tarvitse purkaa, jotta voimme tehdä uudistuksia korkeakoulutuksen saralla”, toteaa SAMOKin varapuheenjohtaja Katri Manninen.

 

SAMOK on erityisen tyytyväinen raportissa esille nostettuihin kehittämiskohteisiin, jotka ovat yhteneväiset myös SAMOKin jo pitkään ajamien uudistustarpeiden kanssa. Opiskelijoiden siirtyminen duaalimallin pilareiden välillä on tehty turhaan liian hankalaksi, ja tähän tulisi tehdä pikaisesti muutos. Korkeakoulujen tasavertainen kohtelu on erinomainen lähtökohta myös opiskelijoiden tasavertaisen kohtelun edistämiseen. Kuormittavista ja usein huonosti perustelluista siltaopinnoista tulisi päästä eroon ja arvostaa duaalimallin kummallakin puolella hankittua osaamista yhdenvertaisesti.

 

“Korkeakoulun välisen yhteistyön ongelmana eivät ole rakenteet, vaan asenteet! Ennakkoluulot, tietämättömyys ja asenneilmapiiri ovat selkeimpiä korkeakoulujen yhteistyötä ja opiskelijoiden liikkuvuutta rajoittavia tekijöitä. Tämä asia ei korjaannu lakimuutoksella”, Manninen jatkaa.

 

Korkeakoulujen epätasa-arvon esille nostamisen lisäksi SAMOK kiittää raporttia myös opetuksen ja opiskelun modernisoinnin sekä kansainvälistymisen esille nostamisesta. Molemmat teemat ovat keskeisiä vahvan, tulevaisuuteen suuntaavan korkeakoulun rakentamisessa. SAMOK muistuttaa, että vastuu näiden asioiden edistämisestä on kuitenkin korkeakouluilla, ei pelkästään ministeriöllä. Tulevaisuudessa opiskelijat odottavatkin rohkeita, uudenlaisia tekoja opetuksen ja oppimisen menetelmien ja välineiden päivittämiseen. Kansainvälistymisen osalta on korkea aika siirtyä ihmisten liikkuvuudesta tiedon liikkuvuuteen.

 

Towards a future proof system for higher education and research in Finland -selvitys luettavissa OKM:n verkkosivuilta.

 

 

Lisätietoja:

Katri Manninen, varapuheenjohtaja (SAMOK), p. 050 389 1001, etunimi.sukunimi@samok.fi

Anni Vesa, asiantuntija (SAMOK), p. 050 389 1014, etunimi.sukunimi@samok.fi