Hae keskusvaalilautakuntaan! | Apply to central election committee!

 

Opiskelijakunnan keskusvaalilautakunta on kolmijäseninen toimielin, joka järjestää opiskelijakunnan edustajiston vaalit. Toimimisesta keskusvaalilautakunnassa saa hyvää kokemusta niin vaalien järjestämisestä kuin yleisistä kokouskäytänteistäkin. Lisäksi siitä saa opintopisteitä.

 

Keskusvaalilautakunta mm. päättää vaalien ajankohdan ja äänestystavan, valitsee vaalitoimitsijat sekä tiedottaa vaalin järjestämisestä. Opiskelijakunnan edustajiston vaali toimitetaan vuosittain marraskuussa.

 

Lähetä avoin hakemuksesi 21.4.2019 kello 16:00 mennessä osoitteeseen maisa.koivisto[at]hamko.fi.

 

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Aleksi Kurvi, aleksi.kurvi[at]hamko.fi

Puheenjohtaja Maisa Koivisto, maisa.koivisto[at]hamko.fi

 

//

 

The Student Union’s central election committee has three members and it organizes the Student Union’s Council of representatives’ election. You can gain ECT credits by acting in the committee. Please notice that the working language in the committee is Finnish.

 

Central election committee decides, for example, the election dates and the method of voting, chooses the electoral officials and informs about the election. The election is organized annually in November.

 

Send your free-form application to maisa.koivisto[at]hamko.fi no later than Monday, 21 April 2019 at 4.00 pm.

 

More information:

Executive Director Aleksi Kurvi, aleksi.kurvi[at]hamko.fi

President Maisa Koivisto, maisa.koivisto[at]hamko.fi