Vastuutuutorointi

Vastuutuutori on kokeneempi, vähintään vuoden tuutorina toiminut opiskelija. Vastuutuutori haluaa aktiivisesti kehittää omaa osaamistaan sekä kehittää oman koulutuksensa ja koko korkeakoulun ohjausjärjestelmää. Vastuutuutori toimii omassa koulutuksessaan nuorempien tuutorien tukena ja turvana yhdessä opinto-ohjaajien kanssa. Vastuutuutori pitää huolen, että tieto oman koulutuksen sisällä liikkuu jouhevasti ja jokainen tuutori tietää missä heidän pitää olla ja mitä tehdä. Vastuutuutori järjestää säännöllisesti tuutoritapaamisia omassa koulutuksessaan yhdessä opinto-ohjaajien kanssa. Tuutoritapaamisista kirjoitetaan muistiot, jotka tallennetaan tuutoreiden omaan työtilaan.

 

Vastuutuutorina opit ryhmänhallinta- ja esiintymistaitoja, innovoit ja kehität uutta sekä teet tiivistä yhteistyötä HAMKOn, opinto-ohjaajan ja muun HAMKin henkilöstön kanssa.

 

Vastuutuutorin pesti on vuoden mittainen ja valinnat vastuutuutoreiksi tehdään keväisin huhti-toukokuun aikana. Vastuutuutoreita voidaan valita yhteen koulutukseen useita ja tehtävät tulevalle vuodelle määritellään valinnan yhteydessä. Vastuutuutoreiden valinnasta vastaa kunkin koulutuksen opintojen-ohjaaja. Vastuutuutori voi toimia myös kansainvälisenä tuutorina eli KV-tuutorina omassa koulutuksessaan tai tarvittaessa myös toisessa omalla opiskelupaikkunnallasi järjestettävässä koulutuksessa. Vastuutuutoreille järjestetään oma lisäkoulutuksensa, joten kylmiltään hommiin ei tarvitse ryhtyä. Koulutuksessa käydään tarkkemin läpi vastuutuutorin tehtävät ja toimenkuva sekä tarjotaan konkreettia työkaluja ja menetelmiä toiminnan tueksi.

Opintojen kuvaus

 

Vastuutuutorin toiminnasta osaa kertoa parhaiten oman koulutuksesi toimivat vastuutuutorit, mutta voit myös ottaa yhteyttä HAMKOn hallituksen jäseneen tai ohjauksen ja opiskeluhyvinoinnin asiantuntijaan.