Ville Lempola asiantuntijaksi Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakuntaan | Ville Lempola started as an adviser at the Student Union of HAMK

 

Ville Lempola on aloittanut Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnassa (HAMKO) koulutuksen laadun ja työuran asiantuntijana 5.8.2019. Pesti on uusi ja Villen tehtävät tulevat keskittymään opiskelijakunnan ja HAMKin palautejärjestelmiin sekä opiskelijoiden urapalveluiden kehittämiseen yhteistyössä HAMKin henkilökunnan kanssa. Lisäksi Ville on valmistamassa opiskelijoita ja opiskelijakuntaa HAMKin tulevaa laatuauditointia varten. 

 

Villellä on aiempaa kokemusta opiskelijoiden urapalveluiden kehittämisestä Suomen yhteiskunta-alan ylioppilaiden paikallisyhdistyksessä ja liittohallituksessa sekä Vaasan yliopiston EU-Careers ambassadorin tehtävässä. Ville on koulutukseltaan hallintotieteiden kandidaatti julkisoikeuden pääaineesta Vaasan yliopistosta. 

 

“Erittäin innoissani aloitan uudessa mielenkiintoisessa tehtävässä. Odotan paljon etenkin urapalveluiden kehittämiseen liittyvää työtä sekä yhteistyötä niin HAMKin henkilökunnan kuin muidenkin tahojen kanssa.” 

 

Opiskelijakunta pitää opiskelijoiden urapalveluiden kehittämistä HAMKissa tärkeänä tavoitteena ja on pitkään toivonut yhtenäisen palveluprosessin luomista. Asiassa on edetty tiiviissä yhteistyössä HAMKin kanssa ja Villen työpanoksella tavoitetta saadaan edistettyä entistä tehokkaammin.  

 

“Mahtavaa saada Ville osaksi HAMKOn työntekijätiimiä ja edistämään opiskelijakunnan tavoitteita. Opiskelijoita ja myös alueen yrityksiä palvelevat ja tukevat ura- ja työllisyyspalvelut ovat iso kehityskohde ja mielenkiinnolla tartumme haasteeseen yhdessä HAMKin kanssa”, toteaa HAMKOn toiminnanjohtaja Aleksi Kurvi. 

 

Lisätietoja: 
Ville Lempola, ville.lempola[at]hamko.fi, 0447221007 
Aleksi Kurvi, aleksi.kurvi[at]hamko.fi, 0447221000

 

//

 

The Student Union's office has a new adviser. Ville Lempola started his work on 5 August and his area of responsibility is quality of education and careers. Ville's work will focus especially on the Student Union's and university's feedback systems and the development of student career services in cooperation with HAMK staff.

 

"I am very excited to start in this new exciting job. I especially look forward working with the development of career services, as well as cooperation with HAMK staff and other parties, too."

 

The Student Union considers the development of student career services at HAMK to be an important goal and has long been hoping for a unified service process. This has been done in close cooperation with HAMK, and Ville's work will help to further this goal.

 

"It's great to have Ville as part of the HAMKO team and promote the goals of the Student Union. Career and employment services that serve and support students as well as companies in the area are a major area of development and we are keen to take up the challenge with HAMK", says the executive director Aleksi Kurvi.

 

More information:

Ville Lempola, ville.lempola[at]hamko.fi, 0447221007 
Aleksi Kurvi, aleksi.kurvi[at]hamko.fi, 0447221000