Vielä ehdit vaikuttaa ensi vuoden kesäopintoihin / Still some time to comment what kind of summer studies you want

HAMK haluaa kehittää yhdessä FUAS-liittouman muiden korkeakoulujen kanssa (Hämeen ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu ja Laurea ammattikorkeakoulu) toteutettavia FUAS-kesäopintoja vastaamaan yhä paremmin opiskelijoiden tarpeita. Vastaathan linkin kyselyyn kesäopintojen kehittämiseksi. Aikaa vastaamiseen mennee alle 5 minuuttia. Vastaathan ystävällisesti 3.10. mennessä.

 
Mielipiteesi on meille arvokas!

 

https://www.webropolsurveys.com/S/ED5A53CD993F21B4.par
 

FUAS-liittouma - Federation of Universities of Applied Sciences - on Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laurea-ammattikorkeakoulun muodostama strateginen liittouma. Liittouman toiminta on fokusoitu neljään strategiseen yhteistyöalueeseen: Graduate School, kesäopinnot, virtuaalikampus sekä palvelut yrityksille ja yhteisöille. FUAS-kesäopinnoissa on vuosittain tarjolla noin 150 erilaista opintojaksoa. Ensi kesän opinnot alkavat aikaisintaan 15.5. ja päättyvät viimeistään 31.8.2017.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

HAMK offers shared Summer Studies together with other FUAS member institutions (Häme University of Applied Sciences, Lahti University of Applied Sciences and Laurea University of Applied Sciences). We in FUAS wish to develop the Summer Studies to match the students’ needs even better. We are now asking all the students to answer a questionnaire in order to affect the next year’s offerings. Please answer the questionnaire by latest on 3.10. , this should take no more than 5 minutes. 

 

We value your opinions!

 

https://www.webropolsurveys.com/S/AEBB2B6568C67563.par
 

FUAS - Federation of Universities of Applied Sciences is a strategic alliance formed by Häme University of Applied Sciences, Lahti University of Applied Sciences and Laurea University of Applied Sciences. The operation of the federation focuses on; Summer Studies, Graduate School, Virtual Campus and Services for companies and communities. The FUAS Summer Studies contain annually about 150 different courses. Next year the Summer Studies begin earliest on 15th May and end by latest on 31st of August 2017.