Vastaa opiskeluhyvinvointikyselyyn / Answer the student wellbeing survey

Opiskeluhyvinvointiin kuuluvat riittävä itseluottamuksen ja selviytymisen tunne, myönteiset tunteet opinnoissa, joustavuus, kiinnostus ja realistinen kuva omista mahdollisuuksista opiskelijana sekä kyky toimia opiskelijayhteisön jäsenenä ja selviytyä opiskelijan elämään liittyvästä normaalista stressistä.

 

Hyvinvointikyselyn tavoitteena on kartoittaa HAMKin opiskelijoiden opiskeluhyvinvointia. Kysely toteutetaan yhtenevästi FUAS-liittouman jäsenkorkeakouluissa ja sen ovat laatineet opintopsykologit yhteistyössä muiden opiskeluhyvinvointitoimijoiden kanssa. Vastauksia tarkastellaan yleisellä tasolla eikä yksittäistä opiskelijaa tunnisteta vastauksista.

 

Vastaa kyselyyn täällä

 

Vastaamiseen kannattaa varata aikaa noin 10 minuuttia. Vastaa kysymyksiin rehellisesti ja avoimesti ja kerro omia kehittämisehdotuksia. Kysely on auki 12.2.2017 asti.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Student wellbeing is a concept which includes student feeling self-confident and being able to cope with studies, private life and normal stress which is part of student life. Student wellbeing involves a student being flexible and having positive feelings about studies. He/she is interested in his/her studies and has a realistic picture of his/her opportunities as a student. In addition, he/she has the ability be part and work as a member of the student community.

 

The purpose of the wellbeing survey is to investigate the wellbeing of students at Häme University of Applied Sciences. The survey is implemented at member institutions of FUAS, Federation of Universities of Applied Sciences. The questionnaire has been created by psychologists in cooperation with other key people dealing with student wellbeing. Please kindly note that the results will be analysed at a generic level and the answers of single students cannot be identified.

 

Answer the survey here

 

The questionnaire takes around 10 minutes of your time.  We hope that you answer the questions honestly and openly and present your own development suggestions. The survey is open till 12.2.2017.