Vastaa FUAS-Opiskeluhyvinvointikyselyyn / Answer the FUAS Student Welfare Survey

Kyselyn tavoitteena on kartoittaa FUAS-liittouman ammattikorkeakoulujen (HAMK, LAMK, Laurea) opiskelijoiden opiskeluhyvinvointia. Kyselyn ovat laatineet opintopsykologit yhteistyössä muiden opiskeluhyvinvointitoimijoiden kanssa. Vastauksia tarkastellaan yleisellä tasolla eikä yksittäistä opiskelijaa tunnisteta vastauksista.

 

Voit kertoa myös omia kehittämisehdotuksia, jotta toimintaa pystytään kehittämään entistä paremmin opiskelijoiden hyvinvointia tukevaksi.

 

Vastaa kyselyyn täällä

 

------------------------

 

The purpose of the survey is to outline the welfare of students at FUAS Universities of Applied Sciences (HAMK, LAMK, Laurea). The survey was drawn up by psychologists together with other student welfare actors. The replies will be analysed at a general level and single students cannot be identified on the basis of their replies.

 

You can also present your own development suggestions, which will help to develop the operations together in order to support student welfare even better.

 

Answer the survey here