Tuutorihaku päättyy 6.11. klo 23:55 / Applying to become a tutor ends on 6.11. at 23:55

Hakuaika vuoden 2016 tuutorikoulutuksiin päättyy 6.11.2015 klo 23.55.

 
Tuutorikoulutus sisältää kaksipäiväisen tuutoreiden peruskoulutuksen maaliskuussa 2016 ja yhden 4 tuntia kestävän jatkokoulutuksen elokuussa 2016. Koulutuksen voi käydä joko suomeksi tai englanniksi.

 

 
Miten tuutoriksi haetaan?

 
Haku tapahtuu sähköisesti tämän lomakkeen kautta. Kaikki tuutorihakemuksen palauttaneet haastatellaan 23.11.-11.12.2015 välillä ja uudet tuutorit valitaan joulukuun loppuun mennessä. Haastatteluajat ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse hakuajan päättymisen jälkeen. Kaikille hakijoille lähetetään sähköposti valinnoista.

 
Tuutorin vastuut ja velvollisuudet

 
Tuutorikausi kestää kaksi vuotta. Tuutorin täytyy osallistua pakollisiin koulutuksiin ja olla aktiivinen myös vapaa-ajallaan. Tuutorin tulee myös hoitaa sopimuksessa määrätyt tehtävät ja olla luotettava ohjaaja uusille opiskelijoille.

 
Mitä tuutoroinnista saa?

 

Voit toimia tuutorina käytyäsi pakolliset peruskoulutukset. Halutessasi voit myös kouluttautua kansainväliseksi-, koulutusohjelma- tai kampustuutoriksi. Tuutoroinnista saat uusien kokemusten ja ystävien lisäksi myös opintopisteitä 3-5 riippuen tehtävistä ja omasta aktiivisuudesta.

 

Lue lisää täältä: http://www.hamko.fi/tuutorirekry

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Application period for year 2016 tutor trainings ends on 6.11.2015 at 23.55.

 

The tutor training consists of two parts: a two-day basic training will be organised in March 2016 and a 4 hour follow-up in August 2016. Later you can also participate in voluntary trainings and become, for example, a tutor for exchange students or a degree programme or campus tutor.

 

 
How to apply?

 
Fill the electronic application form here. All applicants will be interviewed between 23.11.-11.12.2015 and the new tutors will be chosen by the end of December. Interviewing schedule will be informed to the applicants by email after the application period. All applicants will be informed about the decisions by email.

 
The responsibilities and obligations of tutors   

 
The tutor period is two years. Tutors must participate in the trainings and be active on their free time, too. They need to fulfill the tasks defined in the tutor contract and be responsible guides for the new students.

 
What’s in it for you?

 

You are a tutor after finishing the compulsory trainings. As a tutor, you will make new friends, gain valuable experiences and also receive 3-5 ECTS credits from tutoring, depending on your tasks and how active you are.

 

Read more here: http://www.hamko.fi/tutor-recruitment