Tietoa eurovaaleista / Information about EU elections

Eurovaalien ennakkoäänestys järjestetään Suomessa 14.-20.5. ja ulkomailla Suomen vaaleissa äänestäville 14.-17.5. Itse vaalipäivä on sunnuntai 25.5.

 
Eurovaalit ovat poikkeukselliset, koska äänestysoikeus on taattu kaikille 18 vuotta täyttäneille EU-kansalaisille riippumatta asutko Suomessa tai ulkomailla. Jos kotikuntasi on ulkomailla, on 6. maaliskuuta sinulle erityisen tärkeä päivämäärä. Siihen mennessä (klo 16) sinun tulee ilmoittautua Suomen äänioikeusrekisteriin, jos haluat käyttää äänioikeutesi Suomessa äänestämiseen. Samoissa europarlamenttivaaleissa kukaan ei saa äänestää useammassa kuin yhdessä Euroopan unionin jäsenvaltiossa.

 

Euroopan unionin jäsenvaltion kansalaisena Teidät merkitään europarlamenttivaaleissa äänioikeutetuksi Suomen äänioikeusrekisteriin, jos

1) Teillä on kotikunta Suomessa vielä 4.4.2014
2) ette ole menettänyt äänioikeutta kotivaltiossanne yksittäistä siviili- tai rikosasiaa koskevan päätöksen vuoksi
3) olette kirjallisesti viimeistään 6.3.2014 ennen kello 16 ilmoittanut maistraatille haluavanne käyttää äänioikeutenne vain Suomessa äänestämällä täällä asetettua ehdokasta. Ilmoituksen voitte tehdä oheisella lomakkeella. http://vaalit.fi/uploads/68s9du2215h.pdf

 
Väestörekisterikeskus ilmoittaa kotivaltionne viranomaiselle, jos ilmoittaudutte äänioikeusrekisteriin Suomessa. Tällöin tietonne poistetaan kotivaltionne vaaliluettelosta. Mikäli haluatte äänestää nimenomaan kotivaltionne europarlamenttivaaleissa, Teiltä ei edellytetä mitään ilmoitusta Suomen viranomaisille.

 
Lisää tietoa:
http://vaalit.fi/15517.htm

 

--------------------------------------------------

 

The EU elections are getting closer. If you wish to vote in advance in Finland (for a Finnish candidate) you can do that 14-20 May and if you are residing abroad and voting for a Finnish candidate you can do so 14-17 May. The actual Election Day is 25 May.

 
The EU elections are somewhat special, as all EU citizens that have turned 18 have the right to vote, regardless if you live in your home country or abroad. If your municipality of residence is abroad, then 6 March is a highly important date for you.  By then (at 4 pm) you have to inform the Finnish authorities if you wish to use your voting right in Finland. No one may vote in more than one Member State of the European Union in the same election.

 

1)      As a citizen of a Member State of the European Union you will be entered in the register on those with the right to vote in Finland as eligible to vote provided that
you still have a municipality of residence in Finland on 4 April 2014
2)      you have not forfeited your right to vote in your home State due to a decision on a single civil or criminal case
3)      you have, by 4.00 p.m. on 6 March 2014 at the latest, notified the Local Register Office (maistraatti) in writing that you want to use your right to vote only in Finland. You can make the notification by filling in the attached form. http://vaalit.fi/uploads/68s9du2215h.pdf
 

If you register in Finland as a person entitled to vote, the Population Register Centre will inform the relevant authority in your home State of your registration. In this case, your personal data will be removed from the electoral register of your home State.

 
If you want to vote in the European Parliament elections in your home State, you are not required to submit any notification to the Finnish authorities.

 

More information:
http://vaalit.fi/15517.htm