Suomen Yrittäjiin opiskelijajäsenyys / Student membership to Federation of Finnish Enterprises

Suomen Yrittäjien opiskelijajäseneksi voi liittyä täysipäiväinen opiskelija, joka on kiinnostunut yrittäjyydestä ja haluaa kasvattaa verkostoaan sekä lisätä tietouttaan yrittäjyydestä. Tavoitteena Suomen Yrittäjillä on tarjota opiskelijoille verkostoitumismahdollisuuksia ja yhteisö, joka jakaa tietoa yrittäjyyteen liittyvissä asioissa.

 

Jäsenyyden lanseeraamisen yhteydessä Suomen Yrittäjät järjestivät keskustelutilaisuuden "Mitä yrittäjyys on vuonna 2035?", johon oli kutsuttu mm. valtakunnallisia opiskelijajärjestöjä ja -toimijoita.

 

Lisätietoa: http://nuoretyrittajat.fi/opiskelijajasenyys/

 

------------------------------

 

The student membership of the Federation of Finnish Enterprises is possible for those full-time students who are interested in entrepreneurship and want to broaden their networks and knowledge of entrepreneurial activities.

 

More information (Only in Finnish): http://nuoretyrittajat.fi/opiskelijajasenyys/