SAMOK: Suomi tarvitsee kestävän eläkejärjestelmän myös tuleville sukupolville

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry peräänkuuluttaa työmarkkinajärjestöiltä kestäviä ratkaisuja eläkeneuvotteluista. Neuvottelujen läpileikkaavana teemana tulee olla sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus. Opiskelijat ja nuoret on otettava mukaan eläkeuudistuksen valmisteluun.

 

SAMOK ilmaisee syvän huolensa eläkejärjestelmän kestävyydestä elinajanodotteiden pidentyessä. Työssäkäyvien määrää ja heidän panostaan työelämässä tulee kasvattaa eläkelupauksen ja palvelulupauksen säilyttämiseksi hyvinvointivaltion perustana myös tulevaisuudessa.

 

“Jotta eläkkeet voidaan turvata myös tuleville sukupolville, työmarkkinajärjestöiltä ja valtiovallalta vaaditaan kestäviä ratkaisuja vuoden 2017 eläkeuudistuksen yhteydessä. Myös ikärakenteen mukanaan tuomat taloudellisen huoltosuhteen muutokset pakottavat meidät tekemään vaikeitakin valintoja eläkeiän nostamiseksi. Mikäli päätöksiä ei pystytä tekemään, jäävät seuraukset yksin nuorempien ikäluokkien kannettaviksi”, painottaa varapuheenjohtaja Ringa Prauda.

 

Työurien pidentämisellä tasapainotetaan valtion talouden lisäksi eläkejärjestelmää. Pelkästään työurien alkupään ratkaisut eivät kuitenkaan riitä työurien pidentämiseksi. Eläkeikää tulee välittömästi nostaa eliniän odotteen jatkuvasti kasvaessa, huomioiden kuitenkin alakohtaiset erot työn kuormittavuudessa. Eläkeiän lisäksi myös eläkemaksut tulisi saattaa riittävälle tasolla. Eläkemaksut laahaavat jo nyt kehityksestä jäljessä.

 

“Jos emme nosta eläkemaksuja tulevien eläkeneuvottelujen yhteydessä, maksut jäävät lasten ja nuorten maksettaviksi. Tulevia sukupolvia ei voi laittaa maksamaan eläkepäätösten viivyttämisen seurauksia”, vaatii puheenjohtaja Mikko Valtonen.

 

Ylijohtaja Juhani Pekkarisen eläketyöryhmän mukaan nykyiset toimenpiteet eivät riitä eläköitymistavoitteen toteuttamiseksi. Työryhmän mukaan eläkkeelle siirtymisikä näyttäisi jäävän vuonna 2025 noin vuoden alemmaksi kuin tavoitteeksi asetettu 62,4 vuotta. Ryhmä julkaisi asiaa koskevan raporttinsa tänään. Raportin mukaan pitenevään elinikään voidaan monipuolisimmin sopeutua eläkkeiden tason, eläkeiän ja vakuutusmaksujen yhdistelmällä. (Lähde: YLE)

 

Lisätietoja:

 

asiantuntija Antti Hallia, 050 389 1011, antti.hallia@samok.fi
varapuheenjohtaja Ringa Prauda, 050 389 1005, ringa.prauda@samok.fi