SAMOK: Perheellisten opiskelijoiden asema turvattava opintotukiuudistuksessa

Opiskelijoiden siirtäminen yleisen asumistuen piiriin ei saa leikata perheellisten opiskelijoiden tukea.

 

Opiskelijoita ollaan hallituksen kehysriihessä tekemän päätöksen mukaan siirtämässä yleisen asumistuen piiriin. Tähän asti opiskelijat ovat saaneet opintotuen asumislisää. Tällä hetkellä yleistä asumistukea saavat vain ne vuokralla asuvat opintotukea saavat opiskelijat, joilla on lapsia samassa taloudessa. Opintorahaa ei ole laskettu tuloksi määriteltäessä asumistukea. Mikäli muutoksen yhteydessä päädytään esillä olleeseen ratkaisuun, että opintoraha lasketaan jatkossa tuloksi ansiotulojen tapaan kun määritellään asumistukea, lähes 20 000 opiskelijaa menettää tuen osittain tai jopa kokonaan.

 

Muutos leikkaisi myös jo nyt yleistä asumistukea saavien opiskelevien lapsiperheiden tukea nykyisestä, mikäli he nostavat myös opintotukea. Yleistä asumistukea saavilta opiskelijaruokakunnilta muutos leikkaisi yhteensä 4 miljoonaa euroa. Perheellisellä opiskelijalla käytössä olevan tulon määrä voi jo laskea jopa yli 1700 euroa vuodessa kun huomioidaan leikkaukset opintotukeen.

 

Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK on huolissaan lakimuutoksen mahdollisesta vaikutuksesta erityisesti perheellisten opiskelijoiden toimeentuloon. Taloudellisia vaikeuksia on erityisesti yksinhuoltajilla ja perheissä, joissa molemmat vanhemmat opiskelevat. “Perheen perustaminen ja lapsen saaminen opiskeluaikana merkitsee usein taloudellisia rasitteita, joita pelkkä opintotuki ei nykyäänkään pysty kattamaan. Työssäkäynti opintojen ohessa on perheelliselle erityisen hankalaa, joten vaihtoehdoksi voi helposti jäädä opintojen keskeyttäminen”, harmittelee SAMOKin puheenjohtaja Jemi Heinilä.

 

Asia korjattaisiin yksinkertaisimmillaan siten, että opintorahaa ei jatkossakaan yleistä asumistukea myönnettäessä laskettaisi tukea alentavaksi tuloksi. Mikäli opintoraha aiotaan huomioida tulona, SAMOK esittää, että opiskelijalapsiperheiden taloudelliset edellytykset turvataan ottamalla käyttöön opintorahan huoltajakorotus. Oikeus opintorahan huoltajakorotukseen olisi opiskelijalla, joka on alle 18-vuotiaan lapsen huoltaja. Huoltajakorotuksen euromäärä olisi 50 euroa kuukautta kohti.

 

Noin 11 000 opintotukea saavan opiskelijan ja heidän lastensa asemaa turvaavan huoltajakorotuksen valtiontaloudelliset kustannukset olisivat noin 4 miljoonaa euroa, joten uudistus olisi kustannusneutraali.

 

Opintotuki poikkeaa muista syyperusteisista etuuksista siten, että tuen määrään ei vaikuta lasten lukumäärä. Myöskään tukea myönnettäessä sovellettaviin opiskelijan omiin tulorajoihin ei vaikuta se, onko opiskelijalla huollettavia lapsia. Päätoimisesti opiskelevan ja opintotuella elävän opiskelijalapsiperheen taloudellinen tilanne on tiukka ilman työtuloja ja yksinhuoltajaopiskelijoiden tilanne on kaikkein heikoin.

 

Lisätietoja:
Jemi Heinilä, puheenjohtaja, p. 050 389 1000, jemi.heinila@samok.fi
Antti Hallia, asiantuntija, p. 050 389 1011, antti.hallia@samok.fi