SAMOK: Perheelliset korkeakouluopiskelijat tasa-arvoiseen asemaan

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry vaatii perheellisille korkeakouluopiskelijoille yhdenvertaisia oikeuksia – riippumatta siitä, opiskelevatko he ammattikorkeakoulussa vai yliopistossa.

 

Tällä hetkellä ammattikorkeakouluopiskelijat voivat olla poissa opinnoistaan kaksi vuotta siten, että poissaoloon riittää oma ilmoitus. Yliopistolain mukaan taas on mahdollista saada tämän kahden vuoden lisäksi vielä ylimääräistä poissaoloaikaa raskauden, vanhempainvapaan tai asevelvollisuuden vuoksi, ilman pelkoa opinto-oikeuden menettämisestä. SAMOK vaatii, että parhaillaan käynnissä olevan ammattikorkeakoululain uudistuksen yhteydessä samat oikeudet kirjattaisiin myös amk-lakiin. Käytäntöjen yhtenäistäminen tukisi perheellisten mahdollisuutta opintojen jaksottamiseen oman elämäntilanteen mukaan.

 

SAMOKin puheenjohtaja Mikko Valtonen peräänkuuluttaa yhdenvertaista kohtelua korkeakouluopiskelijoiden välille, jotta opintojen ja perhe-elämän yhteensovittaminen olisi helpompaa.

 

“Ammattikorkeakouluopiskelijankin tulisi pystyä muuttuvasta elämäntilanteesta huolimatta tulla vanhemmaksi – ilman pelkoa opintojensa vaarantamisesta. Ylipäätäänkin perheen ja opiskelun yhteensovittaminen tulisi tehdä mahdollisimman helpoksi, jotta opiskelujen loppuunsaattaminen olisi perheen perustamisen jälkeenkin mahdollista”, Valtonen linjaa.

 

SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAKUNTIEN LIITTO – SAMOK RY

puheenjohtaja Mikko Valtonen, p. 050 389 1000, etunimi.sukunimi@samok.fi

pääsihteeri Jani Hyppänen, p. 050 389 1010, etunimi.sukunimi@samok.fi

 

 

Lisätietoja:

Asiantuntija Nelli Karkkunen, p. 050 389 1015