SAMOK ja SYL budjettiriiheen: Näyttäkää että opintotukilupaukset pitävät!

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry  luottavat siihen, että hallitus pitää torstain 29.8. budjettiriihessä vastuullisen linjan opintotuen kehittämisessä. Tästä linjasta hallitus sopi jo maaliskuun kehysriihessä: opintotukeen kohdistetaan toimenpiteitä, jotka kannustavat opiskelijoita valmistumaan tavoiteajassa ja opiskelemaan päätoimisesti.

 

“Opiskelijajärjestöissä tiedostetaan hallituksen huoli työurien pituudesta ja kestävyysvajeen hoitamisesta. Opintotuen jatkuvalla veivaamisella ei kuitenkaan saavuteta pidempiä työuria tai ratkaista kestävyysvajetta”, puheenjohtajat Mikko Valtonen (SAMOK) ja Marina Lampinen (SYL)  sanovat.

 

Hallituksen tavoitteena on saada opiskelijat valmistumaan nopeammin, mutta tie nopeampaan valmistumiseen opintotuen kiristämisen osalta on jo kuljettu loppuun. Opintotukea nostaa enää vain hieman yli puolet korkeakouluopiskelijoista ja ainoastaan näiden opiskeluvauhtiin voidaan opintotuen avulla rajallisesti vaikuttaa. Opintotuen heikennyksillä on puolestaan tuen käyttöastetta alentava vaikutus, kun yhä useampi opiskelija päättää rahoittaa opiskelunsa ansiotyöllä opintotuen sijaan.

 

Lisäksi keskusteluista tuntuu unohtuvan täysin se, että valmistumisajat eivät itseasiassa ole työurakeskustelussa keskeinen tekijä. Opiskelijat ovat työelämässä jo ennen valmistumista. TEM:n tutkimuksen mukaan 75 % opiskelijoista käy opintojensa ohessa ansiotyössä ja opintojen loppuvaiheessa jo 84 % oli tehnyt opintoalaansa liittyviä töitä.

 

“Hallituksen haikailemat pidemmät työurat eivät toteudu enää uusilla opintotuen rakenteellisilla uudistuksilla. Siksi katseet tulee kohdistaa nyt muihin keinoihin. Joustavilla opetus- ja opiskelumenetelmillä sekä sekä toimivan opiskelijahuollon avulla voidaan aidosti vaikuttaa sujuvampaan opiskeluun”, Mikko Valtonen ja Marina Lampinen summaavat.

 

 

Lisätietoja:

 

puheenjohtaja Mikko Valtonen (SAMOK), p. 050 389 1000, etunimi.sukunimi@samok.fi

puheenjohtaja Marina Lampinen (SYL), p. 044 906 5007, etunimi.sukunimi@syl.fi