Saitko Kelalta päätösehdotuksen opintotuen takaisinperinnästä? | Did you get a preliminary decision on the recovery of overpaid student financial aid from Kela?

 

Kela on lähettänyt lähes 40 000 päätösehdotusta opintotuen takaisinperinnästä

 

Noin 40 000 opintotuen saajaa ansaitsi vuonna 2017 yli vuositulorajan. Määrä on huomattavasti suurempi kuin vuotta aikaisemmin.

 

Päätösehdotuksen saanut opiskelija voi tehdä Kelalle uudelleenkäsittelypyynnön, jossa hän selvittää opintonsa ja sen, milloin tulot on saatu. Uudelleenkäsittelypyyntö pitää tehdä viimeistään 21.3.2019. Selvitys on tarpeen, jos opiskelija on vuoden 2017 aikana aloittanut opintonsa, valmistunut tai käyttänyt enimmäistukiaikansa loppuun. Edellisinä vuosina noin neljäsosa takaisinperintäehdotuksen saaneista on ollut opintonsa aloittaneita tai valmistuneita. Päätösehdotuksessa on ohjeet siitä, miten opiskelija voi tehdä uudelleenkäsittelypyynnön tai sopia maksujärjestelyistä.

 

Lue Kelan tiedote kokonaisuudessaan täällä.

 

Saitko Kelalta päätösehdotuksen opintotuen takaisinperinnästä? Varmista, että opintotuen takaisinperintä on aiheellinen - pikaohje löytyy tästä artikkelista.

 

//

 

Kela sends out nearly 40,000 preliminary decisions on the recovery of overpaid student financial aid

 

About 40,000 students on financial aid had income in 2017 in excess of the annual income limit, representing a significant increase from the previous year.

 

Students can file a review request in which they should provide details of their studies and specify when the income was earned. The deadline for filing a review request is 21 March 2019. Students must provide details of their studies and when they earned their income if they started a course of study, graduated or used up their maximum financial aid entitlement during 2017. In previous years, about one quarter of those who were sent a repayment proposal were new or graduated students. The preliminary decision contains instructions for how to file a review request or agree on repayment arrangements.

 

Read the complete release from Kela's website.