Rehtorin kuulemiset – aika valita ryhmän edustajat ja koota palautetta teemojen mukaan | Student feedback discussions with HAMK rectors – time to choose your representatives and gather feedback based on given topics

 

In English below

 

Jokavuotiset rehtorin kuulemiset ovat marraskuussa. Opiskelijoiden kuulemisissa käsitellään sovittujen teemojen mukaisesti ryhmän edustajien ryhmältään tuomaa palautetta. Kuulemiset ovat osa HAMKin laadunvarmistusta.

 

Syksyn 2018 kuulemisten teemat ovat seuraavat: 

 • Millaisena opiskelijat kokevat opiskelun ja oppimisen moduuleissa? 
 • Miten vaikuttavaa työelämäyhteistyö on opiskelijoille moduuleissa / harjoittelussa / opinnäytetöissä? 
 • Miten kansainvälisyys toteutuu opiskelussa osana moduulien toteutusta sekä opiskelu- ja harjoitteluvaihtona? 
 • Miten verkko-opinnot sekä omien tietokoneiden ja/tai mobiililaitteiden käyttö tukevat oppimista? 
 • Miten opiskelijat pääsevät antamaan palautetta moduulien toteutuksesta ja mikä on palautteen vaikuttavuus? ​

 

Mitä pitää tehdä?

 • Sopia oman aloitusryhmän edustajat (1-2 opiskelijaa), jos ryhmien edustajia ei ole jo aiemmin valittu 
 • Koota ryhmälle sopivalla tavalla oman ryhmän palaute (keskustellen, yhteiseen tiedostoon, WP-kyselyllä, sähköpostilla…) 
 • Olla paikalla kuulemisessa ja esitellä ryhmältä koottu palaute tiiviisti teemojen mukaan 
 • Palautteessa on hyvä huomioida kehittävä ote ja se, että palaute tarkoittaa sekä onnistuneita asioita että kehittämisen kohteita ​

 

Koska ja missä kuulemiset ovat? ​

 • 20.11. klo 8.45 -11 BIOS / Lepaa, päärakennus, 233 
 • 22.11. klo 8.45 -11 AOKK / HML:n Korkeakoulukeskus, etäyhteys opiskelijaedustajille 
 • 22.11. klo klo 13.45 -16 YAMK / HML:n Korkeakoulukeskus, etäyhteys opiskelijaedustajille 
 • 23.11. klo 8.45 -11 HYOS / HML:n Korkeakoulukeskus, S312 
 • 26.11. klo 8.45 - 11 YRLI / HML:n Korkeakoulukeskus, C146 
 • 30.11. klo 8.45 - 11 TEOS / HML:n Korkeakoulukeskus, C-auditorio​

 

Keitä ovat kuulijat?​

 • Rehtori Pertti Puusaari 
 • Vararehtorit Heidi Ahokallio-Leppälä ja Janne Salminen 
 • Yksikön johtajat oman yksikön kuulemiseen: Mona-Anitta Riihimäki (BIOS), Seija Mahlamäki-Kultanen (AOKK), Lassi Martikainen (TEOS), Leena Lampinen (HYOS), Ulla Bard (YRLI) 
 • HAMKOn laatu- ja palautevastaava Maija Kranni 
 • Koulutuksen kehittämispäällikkö Pirjo Kuisma (kuulemisten sihteeri) ​

 

Opiskelijakuulemiset koskevat AMK- ja YAMK- koulutuksia sekä AOKK:n ope, opo ja erkka-koulutuksia. 

 

Kuulemisiin osallistuvat opiskelijaedustajat saavat tarvittavat lisätiedot oman koulutuksen opolta tai muulta sovitulta yhteishenkilöltä. Jos on epäselvää, mihin yksikköön oma koulutus kuuluu, tarkista se henkilökunnalta. ​

 

//

 

We will arrange annual student feedback discussions with HAMK rectors next November. In these feedback sessions, students get to discuss pre-agreed topics with the rectors. To be able to speak for their own groups, the group representatives gather feedback from their groups on these topics beforehand. The feedback discussions are a part of HAMK’s Quality Assurance.

 

The topics for the feedback discussion in Autumn 2018 are as follows:  

 • How do you feel about studying and learning in modules? 
 • How strong connections do modules / work placement / thesis have to real-life working environment? 
 • How would you describe internationality in modules, student exchange and work placement (abroad)? 
 • Do online courses and your own computers and/or mobile devices support your learning? How do they support your studies? 
 • How can you give feedback on module implementations, and does this feedback have an effect?  

 

What to do? 

 • Agree on the representatives of your group (1-2 students), unless you have already chosen representatives 
 • Gather feedback from your group with a suitable method (discussion, joint file, WP survey, email…) 
 • Be present at the student feedback discussion and tell us about your group’s feedback in short and according to the topics 
 • When giving feedback, remember to keep a constructive attitude. This means that you bring up both good things and things that still need to be developed  

 

When and where? 

 • November 20 at 8.45 -11 Bioeconomy / Lepaa campus 
 • November 22 at 8.45 -11 Professional Teacher Education / Hämeenlinna University Centre, Student representatives online 
 • November 22 at 13.45 -16 Master’s Degrees / Hämeenlinna University Centre, Student representatives online 
 • November 23 at 8.45 - 11 Wellbeing / Hämeenlinna University Centre, S312 
 • November 26 at 8.45 - 11 Entrepreneurship and Business Competence / Hämeenlinna University Centre, C146 
 • November 30 at 8.45 -11 Technology / Hämeenlinna University Centre, C-auditorium 

 

Who will join the discussion?  

 • Rector Pertti Puusaari 
 • Vice Rectors Heidi Ahokallio-Leppälä and Janne Salminen 
 • Deans of their own Schools: Mona-Anitta Riihimäki (Bioeconomy), Seija Mahlamäki-Kultanen (Professional Teacher Education), Lassi Martikainen (Technology), Leena Lampinen (Wellbeing), Ulla Bard (Entrepreneurship and Business Competence) 
 • HAMKO Student Union, Person responsible for quality and feedback: Maija Kranni 
 • Head of Education Development Pirjo Kuisma (secretary in the student feedback discussions)   

 

Student feedback discussions are for Bachelor’s and Master’s degree students, and also for Professional Teacher Education students (teacher, special education teacher and student counsellor students). 

 

The students participating in this event will receive further information from their student counsellors or some other contact person of the degree programme. If you do not know the School (Bioeconomy, Wellbeing etc.) of your degree programme, please ask the staff.