Orientaatiokysely 2016 ensimmäisen vuoden opiskelijoille / Orientation survey 2016 for the first year students

Vastaa opiskelijakunnan kyselyyn HAMK:n orientaatiosta! Kysely on tarkoitettu ensimmäisen vuoden opiskelijoille sekä heidän tuutoreille, ja sen tarkoitus on arvioida syksyn 2016 orientaatiota. Palautteen avulla kehitetään niin HAMK:n orientaatiokäytänteitä kuin myös opiskelijakunnan toimintaa.

 

Linkki kyselyyn: https://www.webropolsurveys.com/S/D4F01AC00490AC4B.par​

 

---------------------------------------------------------------------

 

Answer the Student Union's survey about HAMK's orientation! Orientation survey is for the first year students and their tutors, and the purpose of the survey is to analyze the orientation in autumn 2016. With the feedback we can develop both HAMK's orientation and the Student Union's activities.

 

Link to the survey: https://www.webropolsurveys.com/S/D4F01AC00490AC4B.par​