Opiskelijakunnan toimijat vuonna 2019 | Student Union’s actors in 2019

 

Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajisto piti järjestäytymiskokouksensa tiistaina 20.11.2018 Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa. Kokouksessa valittiin edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä opiskelijakunnan hallitus. 

 

Edustajiston puheenjohtajaksi esitettiin kahta henkilöä. Puheenjohtajaksi valittiin Aleksi Ojanperä (liikenneala, Riihimäki). Aleksi toimi edustajiston puheenjohtajana myös vuonna 2018. Varapuheenjohtajaksi valittiin Mari Hartikainen (tieto- ja viestintätekniikka, Riihimäki). 

 

Hallituksen puheenjohtajaksi esitettiin kahta henkilöä ja puheenjohtajaksi valittiin Maisa Koivisto (bio- ja elintarviketekniikka, Hämeenlinna). Maisa toimi HAMKOn hallituksessa myös vuonna 2018 vastaten jäseneduista ja -palveluista. Varapuheenjohtajaksi valittiin Lasse Vilmi (sosionomi, Hämeenlinna). 

 

Vuoden 2018 edustajisto päätti syyskokouksessaan 6.11.2018 hallituksen kooksi vuodelle 2019 kuusi jäsentä. Hallitukseen valittiin: 

 

 • Johanna Janhunen, rakennettu ympäristö, Lepaa 
 • Iida Lehtonen, maaseutuelinkeinot, Mustiala 
 • Eelis Liukkonen, bio- ja elintarviketekniikka, Hämeenlinna 
 • Katja Pouta, biotalous, Forssa 
 • Anni Someroja, rakennettu ympäristö, Lepaa 
 • Petja Valo, liikenneala, Riihimäki. 

 

Koska viisi edustajiston jäsentä valittiin hallitukseen, viisi varajäsentä nousee heidän tilalleen. Edustajistoon nousivat: 

 

 • Tatu Peltonen, konetekniikka, Riihimäki 
 • Anssi Kinnunen, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Hämeenlinna 
 • Peppina Sillasto, International Business, Valkeakoski 
 • Sakari Vitikka, hoitotyö, Forssa 
 • Siiri Tuomisto, hoitotyö, Forssa. 

 

// 

 

The Student Union of Häme University of Applied Sciences’ Council of Representatives held its organizing meeting on Tuesday, November 20, 2018 at Hämeenlinna University Centre. In the meeting, Council elected the Chairman and Vice Chairman and Student Union's board. 

 

Aleksi Ojanperä (Traffic and Transport Management, Riihimäki) was elected as the Chairperson of the Council of Representatives for term 2019. Aleksi held this position in 2018, too. Mari Hartikainen (Information and Communication Technology, Riihimäki) was elected as the Vice Chairperson. 

 

There were two candidates for board’s president. The Council of Representatives elected Maisa Koivisto (Biotechnology and Food Engineering, Hämeenlinna) as President of the Board. Lasse Vilmi (Social Services, Hämeenlinna) was elected as the Vice president of the Board. 

 

Council of representatives decided at its autumn meeting that the student union’s board will have six members in 2019. The following persons were elected to the board: 

 

 • Johanna Janhunen, Landscape Design and Construction, Lepaa 
 • Iida Lehtonen, Agricultural Industries, Mustiala 
 • Eelis Liukkonen, Biotechnology and Food Engineering, Hämeenlinna 
 • Katja Pouta, Bioeconomy, Information and Communication Technology, Forssa 
 • Anni Someroja, Landscape Design and Construction, Lepaa 
 • Petja Valo, Traffic and Transport Management, Riihimäki. 

 

Since five representatives from the council were elected to the board, five substitutes will be chosen to the council. Following substitutes became representatives: 

 

 • Tatu Peltonen, Mechanical and Production Engineering, Riihimäki 
 • Anssi Kinnunen, Construction and Civil Engineering, Hämeenlinna 
 • Peppina Sillasto, International Business, Valkeakoski 
 • Sakari Vitikka, Nursing, Forssa 
 • Siiri Tuomisto, Nursing, Forssa.