Opiskelijakunnan hallitus 2014 järjestäytyi / The Board of the Student Union has been organized

Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallitus on kokouksessaan 01/2014 järjestäytynyt seuraavasti:

 

 

Riku Kemppinen, puheenjohtaja
Vastuualueet: Sidosryhmät, kuntavaikuttaminen
 
 

Essi Ahokas, varapuheenjohtaja
Vastuualueet: Kumppaniyhdistykset
 
 

Janika Poltinoja
Vastuualueet: Opiskelijapalautejärjestelmä, opiskelijaedustajien perehdytys, TKI, työelämäyhteydet
 
 

Antti Soini
Vastuualueet: Ohjaus, orientaatio

 

Lotta Santala
Vastuualueet: KV, monimuoto-opiskelijat

 

Jaakko Salminen
Vastuualueet: Tapahtumat, opiskelija-asuminen

 

Emma Salminen
Vastuualueet: Liikuntatapahtumat, liikuntatuutorointi, liikuntaedunvalvonta

 

Miikka Salo
Vastuualueet: Opiskeluterveydenhuolto, häirintäyhdyshenkilötoiminta, kerhot

 

-------------------------------------------------

 

The Board of the Student Union has been organized in their meeting 01/2014 as follows:

 

 

Riku Kemppinen, President
Areas of responsibility: Interest groups, municipal influencing
 

Essi Ahokas, Vice president
Areas of responsibility: Partner student associations
 

Janika Poltinoja
Areas of responsibility: Student feedback system, orientation of student representatives, RDI, connections to working life
 

Antti Soini
Areas of responsibility: Counceling, orientation

 

Lotta Santala
Areas of responsibility: International students, multiform students

 

Jaakko Salminen
Areas of responsibility: Events, student housing

 

Emma Salminen
Areas of responsibility: Sports events, sports tutoring, supervision of sports

 

Miikka Salo
Areas of responsibility: Student health care, Harassment Officer activities, clubs