Opiskelija, tarkista viime vuoden tulosi ja palauta liikaa maksettu opintotuki // Reminder for students to check their income for 2017 and return overpaid financial aid

 

Kelan tiedote:

 

Vuoden 2017 opintotukien vapaaehtoiset palautukset on maksettava viimeistään 31.5.2018. Opintotuen saaja voi nyt tarkistaa Kelan asiointipalvelusta ennakkotiedot opintotuessa huomioon otettavista vuosituloistaan.

 

Kelan asiointipalveluun (www.kela.fi/asiointi) kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Omien vuositulojen ennakkotiedot löytyvät valitsemalla Opintotuki > Tukikuukaudet > Tulovalvonta > Vuositulot.

 

Vuositulojen ennakkotiedot perustuvat esitäytettyjen veroilmoitusten tulotietoihin sekä käytettävissä oleviin tietoihin apurahoista ja ulkomaan tuloista. Verotuksen ennakkotiedoista voi puuttua osittain tai kokonaan tiettyjä tulolajeja, kuten elinkeinotoiminnan tulot ja vuokratulot. Kyselyssä näkyvän tulon määrä voi myös muuttua lopullisessa verotuksessa.

 

Asiointipalvelun Vuositulot-sivulla olevien tietojen tarkoituksena on auttaa opiskelijaa arvioimaan, pitääkö hänen palauttaa vuoden 2017 opintotukea. Lain mukaan opiskelija vastaa kuitenkin itse siitä, että hän arvioi vuositulonsa oikein ja että hänen vuositulonsa eivät ylitä vuositulorajaa. Opintotuen tulovalvonta tehdään verotuksessa vahvistettujen tulojen perusteella.

 

Jos opiskelijan tulot ylittivät vuositulorajan vuonna 2017, hän voi palauttaa liikaa maksetut opintorahat ja asumislisät toukokuun loppuun mennessä.

Jos liikaa maksettua tukea ei palauta toukokuun loppuun mennessä, Kela perii tuen ensi keväänä takaisin 7,5 %:lla korotettuna.

 

Lue tiedote Kelan nettisivuilta.

 

//

 

Announcement from Kela:

 

The deadline for returning financial aid voluntarily for 2017 is 31 May 2018. Financial aid recipients can now check Kela’s e-service for preliminary information on their 2017 income which counts towards financial aid.

 

To sign in to the e-service (at www.kela.fi/asiointi), customers need either their online bank user ID and password or a mobile ID. Preliminary information on annual income can be found by selecting (Opintotuki > Tukikuukaudet > Tulovalvonta > Vuositulot).

 

It is based on the income information pre-filled on the tax return as well as on information available about scholarships and grants and about income received from abroad. Certain types of income, such as income from self-employment and rental income, may be missing either completely or partially from the preliminary tax information. Also, the amount of income shown in the e-service may change once final tax information is available.

 

The information shown on the Vuositulot (Annual income) page of the e-service is intended to help students estimate whether they must return some financial aid for 2017. Students are by law ultimately responsible for estimating the annual income correctly and making sure that it does not exceed the annual limit. The income of financial aid recipients is checked on the basis of final tax information.

 

Students whose 2017 income exceeds the annual limit can return overpaid study grant and housing supplement payments by the end of May 2018.

If overpaid financial aid is not returned by the end of May, Kela will collect the overpayments next spring at 7.5 percent interest.

 

Read announcement from Kela's website.