Opintotukilautakuntaan haetaan varajäsentä / Looking for one deputy member to Study grants board

HAMKin opintotukilautakuntaan haetaan yhtä varajäsentä varsinaiselle opiskelijajäsenelle. Varajäsen osallistuu kokoukseen, mikäli varsinainen opiskelijajäsen on esteellinen osallistumaan. Jäsenelle korvataan matkakulut, ja hän saa kokouksista kokouspalkkion.

 

Opintotukilautakunnassa käsitellään opiskelijoiden opintotuen myöntämiseen liittyviä asioita ja annetaan lausuntoja Kelalle. Meneillään oleva opintotukilautakunnan toimikausi kestää vuoden 2018 kesään asti. Opintotukilautakunta kokoontuu n. kerran kuussa.

 

Lähetä vapaamuotoinen hakemus opiskelijakunnan puheenjohtajalle (sara.holm@hamko.fi) 22.2.2017 klo 12 mennessä.

 

Kaikkia opintotukiasioita käsitteleviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 
Lisätietoa opintotukilautakunnasta & kokousaikataulut löytyvät osoitteesta http://www.hamk.fi/opiskelijalle/opintotuki/Sivut/default.aspx

 
---------------------------------------------------------------------------------

 
The Student Union is looking for one deputy member to HAMK's Study grants board. The Study grants board operates in Finnish.