Opintotukilautakuntaan haetaan opiskelijajäsentä / Looking for one student member to Study grants board

Oletko kiinnostunut opintotukiasioista? HAMKin opintotukilautakuntaan haetaan yhtä varsinaista opiskelijajäsentä. Opintotukilautakunnassa käsitellään opiskelijoiden opintotuen myöntämiseen liittyviä asioita ja annetaan lausuntoja Kelalle.

 
Meneillään oleva opintotukilautakunnan toimikausi kestää vuoden 2018 kesään asti. Opintotukilautakunta kokoontuu kerran kuussa. Opiskelijajäsenelle korvataan matkakulut, ja hän saa kokouksista kokouspalkkion.

 
Lähetä avoin hakemus opiskelijakunnan puheenjohtajalle (sara.holm@hamko.fi) 16.1.2017 mennessä. Opiskelijakunnan edustajisto valitsee opiskelijajäsenen seuraavassa kokouksessaan 18.1.2017.

 
Opintotukilautakunta ratkaisee opintotuen myöntämiseen liittyviä asioita ja antaa lausuntoja Kelalle. Lautakunnan lausunto sitoo Kelaa eli Kelan tekemä opintotukipäätös on lautakunnan lausunnon mukainen. Kaikkia opintotukiasioita käsitteleviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

Lisätietoa opintotukilautakunnasta & kokousaikataulut löytyvät osoitteesta http://www.hamk.fi/opiskelijalle/opintotuki/Sivut/default.aspx

 

------------------------------------------------

 

The Student Union is looking for one student member to HAMK's Study grants board. The Study grants board operates in Finnish.