Opintotukilautakunnan opiskelijajäsenen paikka täytettiin

Edustajisto valitsi 17.11.2015 pidetyssä kokouksessaan (10/15) opintotukilautakuntaan uuden opiskelijajäsenen. Saapuneita hakemuksia oli neljä kappaletta, ja äänestyksellä valittiin Elina Lämsä opintotukilautakunnan varsinaiseksi jäseneksi. Varajäseneksi valittiin äänestyksellä Hannele Maijala.

 

Opintotukilautakunnassa käsitellään opiskelijoiden opintotuen myöntämiseen liittyviä asioita ja annetaan lausuntoja Kelalle.