Opintorahasta ei vähennetä ennakonpidätystä 1.1.2019 alkaen | As of 1 January 2019, the study grant will no longer be subject to withholding tax

 

Kelan tiedote:

 

Opintorahan ennakonpidätys muuttuu. Tammikuusta 2019 alkaen opintorahasta ei enää automaattisesti vähennetä ennakonpidätystä. Opiskelijoiden on huomioitava tämä muiden tulojensa ennakonpidätyksessä.

 

Lue Kelan tiedote kokonaisuudessaan täältä.

 

//

 

From Kela:

 

The practice of deducting withholding tax from the study grant will change. As of January 2019, withholding tax will no longer automatically be deducted from the study grant. Students are advised to consider this when estimating the withholding tax for their other incomes.

 

Read the news at Kela's website.