Liisa Hyytiäinen ehdolla SAMOKin hallituksen puheenjohtajaksi // Liisa Hyytiäinen is standing for president of SAMOK’s board

 

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNALLA ON SUURI ILO ESITTÄÄ LIISA HYYTIÄISTÄ SAMOKIN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAKSI VUODELLE 2019. 

 

Liisa on toiminut kuluvana vuonna opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtajana edustaen opiskelijoita suurella sydämellä. Hän on ollut kehittämässä opiskelijakunnan strategista johtamista sekä suunnittelemassa uusia palvelumuotoilun malleja opiskelijakunnalle. 

 

"Haen SAMOKin puheenjohtajaksi, koska ensi vuonna tarvitaan puheenjohtaja, joka ymmärtää hyvän johtamisen merkityksen ja kykenee organisaation kehittämiseen. Tahtoni on viedä SAMOKia liittona eteenpäin ja edistää opiskelijoiden asemaa. 

 

Ensi vuosi on SAMOKille tärkeä vuosi useista vaaleista johtuen. Rohkeuteni tutustua uusiin ihmisiin ja vaikuttaa heihin edesauttaa liittoa viemään opiskelijoiden tavoitteita eteenpäin. Kyvyilläni motivoida ja kannustaa hallitusta viemme SAMOKin tavoitteita eteenpäin yhdessä. 

 

Vuoden 2019 strategisena painopisteenä on palveluiden vuosi. Haluan kehittää SAMOKin palvelutoimintaa, ja tämänhetkisessä toimessani opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtajana olen päässyt näkemään, millaisia tarpeita opiskelijakunnilla on. Osallistamalla opiskelijakunnat mukaan palveluiden kehittämiseen, saamme kaikkia hyödyttäviä palveluratkaisuja. 

 

Puheenjohtajana olen saanut kiitosta kannustavuudestani ja yhteisöllisestä työskentelytavastani. Positiivista palautetta olen saanut myös uusien asioiden nopeasta omaksumisesta, verkostoitumistaidoista, paineensietokyvystä sekä kokonaisuuksien hallinnasta. 

 

Kerron mielelläni lisää itsestäni ja keskustelen tavoitteistani koskien SAMOKin puheenjohtajuutta. Minut tavoittaa parhaiten puhelimitse, sähköpostitse tai sosiaalisesta mediasta. Lisäksi olen tavattavissa mm. SAMOKin tapahtumissa." 

 

Liisa Hyytiäinen 

Ehdokas 

044 722 1001 

liisa.hyytiainen[at]hamko.fi 

 

Emma Kokkonen 

Kampanjapäällikkö 

emma.kokkonen[at]hamko.fi 

 

Liisa somessa: 

Facebook 

LinkedIn 

Twitter 

 

//

 

STUDENT UNION OF HÄME UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES HAS A GREAT PLEASURE TO PRESENT LIISA HYYTIÄINEN TO THE PRESIDENT OF SAMOK'S BOARD FOR THE YEAR 2019. 

 

Liisa has worked in the current year as the President of the Student Union of Häme UAS and represented students by a big heart. She has been developing strategic management of Student Union and planning new models for service design. 

 

"I apply for SAMOK’s President, because in the next year SAMOK needs a President, who understands the meaning of a good management and can develop an organization. My will is to lead SAMOK forward as a union and work for students’ situation. 

 

Next year is an important year to SAMOK due to several elections. My courage to get to know new people and influence them, helps the union to take forward students’ goals. With the help of my ability to motivate and encourage the board, we will together work for SAMOK’s ambitions. 

 

In 2019 the strategic focus is on services. I want to develop SAMOK’s service activity and in my current position, I have been able to see, what needs student unions have. Engaging student unions in the development of the services, we will find service solutions which gain all parts. 

 

As the President I have been praised for my ability to encourage and my communal way of working. I have also received positive feed back for my ability to absorb new things, my capability of networking, my endurance of pressure and control of the wholes. 

 

I will tell more about myself and discuss my goals regarding the position of SAMOK’S President. You can contact me by phone, email or social media. You can also meet me at SAMOK’s events." 

 

Liisa Hyytiäinen 

Candidate 

044 722 1001 

liisa.hyytiainen[at]hamko.fi 

 

Emma Kokkonen 

Campaign manager 

emma.kokkonen[at]hamko.fi 

 

Follow Liisa on 

Facebook 

LinkedIn 

Twitter