Kela: Opintotuen takaisinmaksuehdotuksia 34 800 // 34,800 proposals sent out for the repayment of overpaid student financial aid

 

Lue koko tiedote Kelan nettisivuilta.

 

Kela lähettää takaisinperintäehdotuksen kaikille opiskelijoille, joilla vuosituloraja on ylittynyt. Se on vain ehdotus, sillä Kelalla ei ole tietoa siitä, mikä osa tuloista on saatu opiskeluaikana. Jos vuositulorajan ylitys johtuu muista kuin opiskeluaikana saaduista tuloista (esim. valmistumisen jälkeisistä tuloista), maksettava määrä voi pienentyä tai maksettavaa ei tule lainkaan.

 

Opiskelija voi tehdä Kelalle uudelleenkäsittelypyynnön, jossa hän selvittää opintonsa ja sen, milloin tulot on saatu. Uudelleenkäsittelypyyntö pitää tehdä viimeistään 22.3.2018. Selvitys on tarpeen, jos opiskelija on vuoden 2016 aikana aloittanut opintonsa, valmistunut tai käyttänyt enimmäistukiaikansa loppuun. Edellisinä vuosina noin neljäsosa takaisinperintäehdotuksen saaneista on ollut opintonsa aloittaneita tai valmistuneita.

 

Päätösehdotuksessa on ohjeet siitä, miten opiskelija voi tehdä uudelleenkäsittelypyynnön tai sopia maksujärjestelyistä.

 

Opiskelijan tulee itse huolehtia siitä, että hänen vuositulonsa eivät ylitä tulorajaa. Opintotuen voi perua, palauttaa ja lakkauttaa helposti Kelan asiointipalvelussa osoitteessa www.kela.fi/asiointi. Asiointipalveluun kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

 

//

 

Read the entire news on Kela's website.

 

Kela sends out a repayment proposal to all students who exceed their income limit. It is a proposal because Kela does not know what portion of the income was earned during periods of active study. If the reason for exceeding the annual income limit is income earned not during periods of active study but for example after graduation, the overpayment debt may be reduced or wiped out completely.

 

Students can file a review request in which they should provide details of their studies and specify when the income was earned. The deadline for filing a review request is 22 March 2018. Students must provide details of their studies and when they earned their income if they started a course of study, graduated or used up their maximum financial aid entitlement during 2016. In previous years, about one quarter of those who were sent a repayment proposal were new or graduated students.

 

The preliminary decision contains instructions for how to file a review request or agree on repayment arrangements.

 

Students should keep track of their annual income so as not to exceed the income limit. Financial aid payments can be conveniently cancelled, returned or stopped via Kela’s online customer service at www.kela.fi/asiointi (Finnish) or www.fpa.fi/etjanst (Swedish). An online bank ID and password or a mobile ID is required to log in to the service.