Kannanotto: SAMOK vaatii Kelalta oikeudenmukaisuutta opiskelijoiden veronpalautusten ulosmittaukseen

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry ei pidä oikeudenmukaisena Kelan uutta menettelyä, jonka mukaan Kelalle opintotukea palauttavilta henkilöiltä voidaan ulosmitata veronpalautuksia, ajallaan etenevästä osamaksusuunnitelmasta huolimatta.

 

Kela on perinyt velkoja veronpalautuksista ulosottoteitse vuodesta 2007, mutta viime vuodesta lähtien toimintatapa on laajentunut myös osamaksusuunnitelmaa noudattaviin henkilöihin.  Heidän joukossaan on myös lukuisia opiskelijoita, jotka palauttavat liikaa maksettua opintotukeaan. Ulosottomenettely koskee käytännössä 28.1.2013 lähtien solmittuja osamaksusuunnitelmia sekä niitä asiakkaita, jotka eivät ole noudattaneet Kelan osamaksusuunnitelmaa.

 

Kaksi kolmasosaa opintotuen noin 35–40 miljoonan euron perintäsaatavista johtuu siitä, että tulorajat ovat ylittyneet, jolloin liikaa maksetut tuet peritään takaisin. SAMOKin mukaan ulosoton piiriin joutuminen on opiskelijalle rankka rangaistus, jonka seuraukset ulottuvat tulevaisuuteen.

 

“Ulosottomerkintä ja ulosottomaksu yhdessä 15 prosentin korotuksen kanssa saattavat nostaa perittävän summan moninkertaiseksi. Jos henkilö on noudattanut tunnollisesti osamaksusuunnitelmaa, miksi häntä voidaan rangaista veronpalautusten ulosotolla? Merkintä ulosottorekisterissä voi vaikeuttaa opiskelijan myöhempää elämää, esimerkiksi vuokra-asunnon hankkiminen tai asuntolainan saaminen voi hankaloitua huomattavasti”, SAMOKin puheenjohtaja Mikko Valtonen toteaa pöyristyneenä.

 

SAMOK huomauttaa, että opiskelijat hoitavat velkansa kuitenkin poikkeuksellisen tunnollisesti. Esimerkiksi vuonna 2008 Kela peri tukia takaisin 36,7 miljoonaa euroa, joista se oli vuoden 2011 loppuun mennessä saanut takaisin peräti 95 prosenttia (35 miljoonaa euroa).

 

SAMOK vaatii Kelalta, että osamaksusuunnitelmaa ajallaan noudattavat opiskelijat eivät joutuisi ulosoton kohteeksi vaan saisivat maksaa opintotukensa takaisin sovitussa aikataulussa.

 

Tänä vuonna opiskelijoilla on ollut mahdollisuus palauttaa vapaaehtoisesti vuonna 2012 liikaa maksettuja opintotukia maaliskuun loppuun mennessä. Mikäli velanmaksu ei ole hoitunut määräajassa, on henkilön kanssa solmittu osamaksusuunnitelma. Mikäli henkilö ei pysty maksamaan koko velkaa Kelalle 31.8.2013 mennessä, Kela lähettää asian eteenpäin ulosottoviranomaisen hoidettavaksi.

 

Veronpalautusten ulosmittaukselta ja ulosottorekisterin merkinnältä välttyy, mikäli velka maksetaan ulosoton lähettämällä maksukehotuksella. Merkintä mahdollisesta ulosotosta ei myöskään päädy luottotietorekisteriin, mikäli henkilöltä löytyy jotain ulosmitattavaa, esimerkiksi veronpalautuksia.

 

Lisää aiheesta:

Kelan verkkosivut: www.kela.fi/veronpalautusten-ulosmittaus
Kelan tiedote 6.8.2013: www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/-/asset_publisher/kg5xtoqDw6W...

Lisätietoja:
asiantuntija Antti Hallia, 050 389 1011, antti.hallia@samok.fi