Ilmoitus Edustajiston 2020 vaalien järjestämisestä | Council of Representatives 2020 election announcement

 

Ehdolle asettuminen Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajiston vaaliin alkaa maanantaina 16.9.2019 klo 12.00 ja päättyy maanantaina 14.10.2019 klo 16.00.

 

Edustajisto käyttää ylintä päätösvaltaa opiskelijakunnassa. Se muodostaa kannan suuriin linjoihin, vahvistaa hallituksen valmistelemat asiakirjat ja päättää muun muassa opiskelijakunnan talouden ja toiminnan suuntaviivoista.

 

Edustajiston vaaleissa valitaan 21 edustajiston jäsentä toimikaudelle 2020. Vaalikelpoisia ehdolle asettumista varten ovat kaikki Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäsenvelvoitteensa suorittaneet jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet läsnä oleviksi opiskelijoiksi lukuvuodeksi 2019–2020.

 

Ehdolle asetutaan sähköisellä lomakkeella, jonka linkki julkaistaan ehdolle asettumisen alkaessa. Asetu ehdolle täällä: http://hamko.fi/vaalit.

 

Ehdokkaat voivat halutessaan muodostaa vaaliliiton, joka on useamman kuin yhden ehdokkaan muodostama ryhmä. Vaaliliiton saadut äänet lasketaan ehdokkaiden hyväksi. Vaaliliiton muodostaminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella. Vaaliliitossa on annettava yhdelle vaaliliiton ehdokkaalle valtuutus toimia vaaliliiton asiamiehenä. Vaaliliiton nimi ei saa loukata kenenkään henkilökohtaisia oikeuksia, olla kaupallinen tai muuten yleisesti sopimattomana pidettävä. Ehdokas voi olla ehdolla vain yhdessä vaaliliitossa.

 

Edustajiston vaalit järjestetään sähköisenä jäsenelle lähetettävän äänestyslinkin kautta.

 

Vaalitoimitsijat nimetään 21.10.2019.

 

Lista äänioikeutetuista tarkastetaan 28.10.2019. Kaikki opiskelijat, jotka ovat täyttäneet jäsenvelvoitteensa tähän aikaan mennessä, ovat oikeutettuja äänestämään edustajistovaaleissa.

 

Äänestys vaaleissa alkaa 4.11.2019 kello 10:00 ja päättyy 6.11.2019 kello 16:00.

 

Vaalitulos julkistetaan 8.11.2019 mennessä.

 

Äänestyslinkki sähköiseen äänestysjärjestelmään toimitetaan ennen vaalien alkaessa jäsenen ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitteeseen (@student.hamk.fi).

 

Lisätietoja:

 

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Maisa Koivisto
maisa.koivisto[at]hamko.fi, p. 0447221001

 

Toiminnanjohtaja Aleksi Kurvi
aleksi.kurvi[at]hamko.fi, p. 0447221000

 
----------------------------------------------------------------------

 

Standing for election in the Student Union of HAMK’s Council of Representatives election begins on Monday 16.9.2019 at 12.00 and ends on Monday 14.10.2019 at 16.00.

 

Council of Representatives is the highest decision-making body in the Student Union. The Council of Representatives is in charge of defining policies and it confirms, for example, the plan of work and the budget for the Student Union.

 

In the Council of Representatives election, the 21 members of the Council are chosen for the term 2020. All members of the Student Union who have fulfilled their obligation to the Student Union and are registered as present for the academic year 2019–2020 may stand for election.

 

The standing for election is done by an electronic form. The link to the form will be published as the standing for election begins. Stand for election here: http://hamko.fi/en/elections.

 

Candidates may form electoral coalitions, which is done by filling an electronic form. An electoral coalition is a group of more than one candidate and the votes given to the coalition will be counted in favor of its members. One of the members of the electoral coalition must be authorized to work as the advocate for the coalition. Candidates who are selected to the Council of representatives through electoral coalition form their own representative group. The name of the coalition must be written in the coalition charter. The name of the coalition must not offend anyone’s personal rights and it cannot be a commercial/brand name or offensive in any other way. A candidate can stand for election in only one coalition.

 

The Council of Representatives election is electronic and the voting link will be sent to all members.

 

The electoral officials will be named on 21.10.2019.

 

The list of those eligible to vote will be checked on 28.10.2019. All students, who have fulfilled their obligation to the Student Union by that time, are eligible to vote in the Council of Representatives election.

 

Voting will begin on 4.11.2019 at 10.00 and end on 6.11.2019 at 16:00.

 

Election results will be announced by 8.11.2019.

 

The voting link for the electronic voting system will be sent to the Student Union member’s HAMK email address (@student.hamk.fi).

 

More information:

 

Chairman of the Central Electoral Committee, Maisa Koivisto
maisa.koivisto[at]hamko.fi, p. 0447221001

 

Executive Director, Aleksi Kurvi
aleksi.kurvi[at]hamko.fi, p. 0447221000