HAMKOn hallitus 2019 järjestäytyi | HAMKO’s board 2019 has organized

 

Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (HAMKO) hallitus 2019 järjestäytyi viime viikolla perehdytyskoulutuksen yhteydessä käydyssä järjestäytymiskokouksessa. 

 

Puheenjohtaja Maisa Koiviston vastuualueisiin kuuluvat yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä sidosryhmäyhteistyö. Maisa vastaa yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta yhteistyössä edustajiston puheenjohtaja Aleksi Ojanperän ja varapuheenjohtaja Mari Hartikaisen kanssa. Hallituksen varapuheenjohtaja Lasse Vilmi vastaa opiskeluhyvinvoinnista ja yhteistyöstä kumppaniyhdistysten kanssa. 

 

Hallituksen jäsenten vastuualueet ovat seuraavat: 

 • Johanna Janhunen: Jäsenpalvelut ja -edut 
 • Iida Lehtonen: näkyvyys 
 • Eelis Liukkonen: ohjaus ja orientaatio, liikunta 
 • Katja Pouta: laatu ja palaute 
 • Anni Someroja: opiskelijakulttuuri 
 • Petja Valo: ura ja työllistyminen, liikunta. 

 

Häirintäyhdyshenkilöinä vuonna 2019 toimivat Iida Lehtonen ja Lasse Vilmi.

 

Uuden hallituksen toimikausi alkaa 1.1.2019.

 

Lisätiedot:

Maisa Koivisto, puheenjohtaja 2019

maisa.koivisto[at]hamko.fi

 

// 

 

HAMKO’s board 2019 held its organizing meeting last week and organized as follows: 

 

President of the board Maisa Koivisto will be in charge of societal influencing and interest groups. Maisa will manage societal influencing in co-operation with Chairman of the Council of Representatives Aleksi Ojanperä and Vice Chairman Mari Hartikainen. Vice President of the board Lasse Vilmi will be in charge of student welbeing and co-operation with partner student associations. 

 

Members of the board have following areas of responsibility: 

 • Johanna Janhunen: Member services and benefits 
 • Iida Lehtonen: Visibility 
 • Eelis Liukkonen: Counceling and orientation, sports 
 • Katja Pouta: Quality and feedback 
 • Anni Someroja: Student culture 
 • Petja Valo: Career and employment, sports. 

 

Student Union’s harassment officers in 2019 are Iida Lehtonen and Lasse Vilmi.

 

Board's term will begin on January 1, 2019.

 

Further information:

Maisa Koivisto, President of the Board 2019

maisa.koivisto[at]hamko.fi