HAMK ottaa käyttöön uuden opiskelijoiden ura- ja rekrytointipalvelun | HAMK Talents promotes student employment

 

[In English below]

 

Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijat saavat käyttöönsä digitaalisen ura- ja rekrytointipalvelu HAMK Talentsin 15.11 2019, jolloin opiskelijat voivat alkaa luoda työnhakuprofiileitaan palveluun. Harjoittelu- ja kesätyöpaikkojen syöttö järjestelmään alkaa pian, joten ensimmäiset paikat ovat haettavissa jo loppuvuodesta. Ota siis etulyöntiasema kesätöiden hakuun ja luo profiilisi valmiiksi heti palvelun auettua!

 

Yhtenäisen rekrytointikanavan käyttöönotto helpottaa esimerkiksi harjoittelu- ja kesätyöpaikkojen etsimistä. Opiskelijat voivat käyttää palvelua mobiilisovelluksen avulla, jolloin töiden hakeminen onnistuu alusta loppuun asti kännykällä. Ohjeet palvelun käyttöönottoon julkaistaan Yammerissa palvelun auettua HAMKin opiskelijoille. Seuraa siis Yammerissa HAMKin opiskelijat -ryhmää.

 

HAMK Talents tarjoaa helpon ja nopean alustan opiskelijoiden työnhakuun. Opiskelija luo järjestelmään oman työnhakijaprofiilin heti opintojensa alussa ja täydentää sitä opintojensa aikana. Profiiliin arvioidaan omaa osaamista, ja siihen voi lisätä kuvia sosiaalisen median palveluista sekä lyhyen esittelyvideon. Opiskelija voi hyödyntää profiiliaan myös valmistumisen jälkeen.

 

“Opiskelijakunnan pitkäaikainen tavoite keskitetystä rekrytointipalvelusta HAMKin opiskelijoille on pian totta. Kerrassaan mahtavaa, että tulevaisuuden osaajat ja työnantajat voivat kohdata helposti jo opiskelijoiden opintojen aikana”, toteaa Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnanjohtaja Aleksi Kurvi.

 

Työnantajat voivat julkaista palveluun opiskelijoille suunnattuja työpaikkoja maksuttomasti. Palvelussa työnantajat voivat tarkastella tulleita hakemuksia ja ottaa potentiaalisiin kandidaatteihin yhteyttä helposti chatin avulla.  Opiskelijat voivat lähettää oman profiilinsa näppärästi työnantajille nähtäväksi. Palvelu yhdistää sopivat työnhakijat ja työpaikat osaamisen ja kiinnostuksen perusteella.

 

Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) tarjoaa opiskelijoille käyttäjätukea mahdollisissa ongelmatilanteissa. Myös muut palvelun käyttöön liittyvät kysymykset voi lähettää opiskelijakunnan työura-asioista vastaavalle asiantuntijalle Ville Lempolalle, ville.lempola[at]hamko.fi.

 

// 

 

HAMK students will have access to a new digital career and recruitment service called HAMK Talents starting from 15 November 2019. Students can start creating their profiles to the service as soon as the service is open. Internships and summer jobs will soon enter the system, and the first jobs will be available for applicants at the end of year 2019. So take advantage of HAMK Talents in summer job search and create your profile as soon as the service opens!

 

The introduction of a uniform recruitment channel will facilitate the search for internships and summer jobs, for example. Students can access the service using a mobile application, which allows them to apply for jobs from the start to the end using their mobile phones. Instructions for the implementation of the service will be published in Yammer as the service opens for HAMK students. So, remember to follow the HAMK Students group in Yammer.

 

HAMK Talents provides an easy and fast platform for students to find jobs. Students create their own profile in the service in the beginning of their studies and supplement it during their studies. The student will evaluate their skills in their profile and may include pictures from social media services and a short introduction video. Students can use their profile after graduation, too.

 

“The long-term goal of the student union for a uniform career and recruitment service for HAMK students will soon be true. It's great that future professionals can easily meet employers already during their studies,” Says Aleksi Kurvi, executive director from The Student Union of Häme University of Applied Sciences.

 

Employers can publish jobs in the service for free. The service enables employers to view the received applications and to contact potential candidates easily via the chat function.

 

The Student Union of Häme University of Applied Sciences (HAMKO) provides students with user support in case of problems with HAMK Talents. Other questions regarding the use of the service can also be sent to Ville Lempola (HAMKO adviser, Quality of Education and Careers). You can contact Ville by email ville.lempola[at]hamko.fi.