Hallitus esittää korotusta syksyllä 2014 aloittavien opintorahaan, tukikuukausia vähennetään

Hallitus esittää noin 11 prosentin korotusta ensi syksynä ensimmäisen korkeakoulututkinnon opiskelun aloittavien opintorahaan. Samalla opintotukeen oikeutettavaa aikaa lyhennetään aloittavilta opiskelijoilta viidellä kuukaudella. Päätös sisältyy täydennyksiin, joita hallitus esittää vuoden 2014 talousarvioesitykseen.

 

Esimerkiksi 210 opintopisteen ammattikorkeakoulututkintoa suorittavan opiskelijan enimmäistukiaika on nykyisin 42 opintotukikuukautta, ja suurin mahdollinen opintoraha korkeakouluopiskelijalle on 298 euroa kuukaudessa.

 

Lähteet:

 

YLE

Kela