Haku yksiköiden johtoryhmiin jatkuu 12.4. asti / Applying to school’s management groups continues till 12.4.

Opiskelijaedustajien hakua yksiköiden johtoryhmiin on päätetty jatkaa 12.4. klo 16 asti. Yksikön johtoryhmässä pääset tuomaan esille opiskelijoiden näkökulmia sekä keskustelemaan oman koulutuksesi, yksikkösi ja kampuksesi asioista.

 

Opiskelijaedustajia haetaan 2 kpl / yksikkö. Toimikausi on 1 vuosi (alkaa elokuussa).

 

Lähetä avoin hakemus, josta selviää koulutuksesi, vuosikurssisi ja selvitys motivaatiosta tehtävään 12.4.2017 klo 16 mennessä osoitteeseen maija.kranni@hamko.fi

 

Voit tarkistaa täältä, mihin yksikköön kuulut.

 

Opiskelijaedustaja osallistuu kokouksiin syksyllä ja keväällä sekä tapaamisiin HAMKOn ja muiden edustajien kanssa.

 

HAMKO järjestää koulutuksen valituille opiskelijaedustajille huhtikuussa. Johtoryhmä kokoontuu vähintään neljä kertaa lukuvuodessa.

 

Lisätietoja: maija.kranni@hamko.fi

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Applying period to become a student representative in school’s management groups has been continued till 12.4. at 16 o'clock. In your school’s management group you’ll get to bring out students’ point of view and discuss issues concerning your own degree programme, school and campus.

 

We’re looking for 2 student representatives per school. Representative’s term lasts 1 year (starts in August).

 

Send a free application, which includes your degree programme, starting year and little about your motivation for the task by 12.4.2017, 16 o'clock to maija.kranni@hamko.fi.

 

You can check here, which school you belong in.

 

Student representative participates in the meetings in autumn and spring and meets with HAMKO and other representatives.

 

HAMKO will arrange the training to chosen representatives in April. Management group will get together at least four times during the academic year.

 

More information: maija.kranni@hamko.fi