Haku opintotukilautakuntaan / Study Grand Board

HAMKin opintotukilautakuntaan haetaan kolmea (3) opiskelijaedustajaa ja heille henkilökohtaisia varajäseniä.

 

Opintotukilautakunnan toimikausi on 2 vuotta. Jäsenten tulee sitoutua tehtäväänsä eli olla kiinnostunut opintotukiasioista ja osallistua kerran kuukaudessa pidettävään opintotukilautakunnan kokoukseen. Opiskelijoille korvataan matkakulut sekä kokouspalkkio.

 

Opintotukilautakuntaa haetaan avoimella hakemuksella joka lähetetään opiskelijakunnan puheenjohtajalle (pj@hamko.fi) 16.4. klo. 16.00 mennessä. Opiskelijakunnan edustajisto valitsee edustajat seuraavassa kokouksessaan. Lisätietoja pj@hamko.fi

 

Opintotukilautakunta on lakisääteinen elin, joka ratkaisee opintotuen myöntämiseen liittyviä asioita. Opintotukilautakunnan toiminnasta määrää opintotukilaki ja -asetus. Opintotukilautakunnalla on ohjesääntö, pysyväisohje ja menettelytapaohje. Opintotukilautakunta saa viranomaistehtävässään tarvitsemia opiskelijan opintotukitietoja Kansaneläkelaitokselta.

 

***

 

The Student union is looking for student representatives to HAMK UAS Study Grand Board. This is only for Finnish students.