Haetaan opiskelijajäsentä Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen | Looking for a student member to the board of Häme University of Applied Sciences Ltd

 

HAMK Oy:n hallitukseen haetaan yhtä opiskelijajäsentä nykyisen toimikauden loppuun. Toimikausi päättyy kesällä 2021. Opiskelijajäseneksi voi hakea Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintoon johtavassa koulutuksessa läsnä oleva opiskelija. 

 
Ammattikorkeakoulun hallituksen tehtävänä on muun muassa: 

  • päättää ammattikorkeakoulun strategiasta 
  • päättää ammattikorkeakoulun talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta 
  • hyväksyä ammattikorkeakoulun johtosääntö ja muut vastaavat määräykset 
  • päättää ammattikorkeakouluun valittavien opiskelijoiden määrästä 

 
Ammattikorkeakoulun hallituksen tehtävistä säädetään tarkemmin ammattikorkeakoululain 4 luvun 16§:ssä. Opiskelija on hallituksen täysivaltainen ja tasavertainen jäsen samoin osakeyhtiölain mukaisin vastuin ja velvollisuuksin kuin muutkin hallituksen jäsenet. 

 

Opiskelijan tulee sitoutua hallituksen työskentelyyn ja käyttää aikaa asioihin perehtymiseen. Hallitus kokoontuu noin 10 kertaa vuodessa ja kokouksiin tulee valmistautua hyvin. Lisäksi hallitus osallistuu muihin tilaisuuksiin muutaman kerran vuodessa. 

  
Hallituksen jäseneksi haetaan vapaamuotoisella motivaatiokirjeellä, joka tulee toimittaa sähköpostitse 25.3.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen maisa.koivisto[at]hamko.fi 

 
Hallituksen jäsenen valitaan opiskelijakunnan edustajiston kokouksessaan 26.3.2019.

  
Lisätietoja antavat: 

 
Aleksi Kurvi 

toiminnanjohtaja

tj[at]hamko.fi, puh. 044 722 1000 

 

Maisa Koivisto 

hallituksen puheenjohtaja

maisa.koivisto[at]hamko.fi, puh. 044 722 1001 

 
Emma Kokkonen 

HAMK Oy hallituksen opiskelijajäsen

emma.kokkonen[at]student.hamk.fi 

 

// 

 
We are looking for one student member to the board of Häme University of Applied Sciences Ltd until the end of ongoing term. The term ends in summer 2021. An attending student who is studying in a degree programme in Häme University of Applied of Sciences may apply to become a student member of the board. 

 
Tasks in the University of applied sciences' board: 

  • decide on the university of applied sciences’ strategy 
  • decide on the university of applied sciences’ budget and plan of action 
  • accept the university of applied sciences’ ordinance and other regulations 
  • decide on the amount of the incoming students in the university of applied sciences 

 
The tasks of the University of applies sciences’ board are described on the law of university of applied sciences. Student is a fully authorized and equal member of the board and has the same responsibilities as the other members of the board. 

  
The board will have one student member who should be committed to working in the board and use time to acquaint themselves with the issues. The board will gather approximately 10 times a year and the student member should prepare themselves properly for the meetings. In addition, the board participates in other events a few times a year.

 

Please note that working language in the board is Finnish. 

 

Apply by sending a free-form motivational letter to maisa.koivisto[at]hamko.fi by 25 March 2019 at 12.00 pm. 

 
The student member will be chosen by the Student Union’s Council of Representatives on their meeting on Tuesday, 26 March 2019. 

 

More information: 

 
Aleksi Kurvi 

Executive Director tj[at]hamko.fi, tel. 044 722 1000 

 
Maisa Koivisto 

President of the Student Union’s Board maisa.koivisto[at]hamko.fi, tel. 044 722 1001 
 

Emma Kokkonen 

Student member of the HAMK Ltd Board, emma.kokkonen[at]student.hamk.fi